sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-logo2
sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-godlo

Projekt

22 stycznia 2019
Akcje

Projekt „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych” współfinansowany przez Unię  Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020

Celem projektu jest podniesienie u uczniów 11 szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Głogów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych.

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach opartych o eksperymenty z przedmiotów przyrodniczych i zainteresowania przedmiotem zarówno uczniów zdolnych jak i uczniów wymagających wsparcia oraz po drugie dokształcenie nauczycieli w zakresie wprowadzania nowatorskich form nauki.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w linku poniżej

http://www.glogow.pl/urzad/index.php/projekty-ue/projekty-unijne-2014-2020?id=2192

Grupa A

Grupa B

Uczestniczymy w programach: