sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-logo2
sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-godlo

Nowy terminarz rekrutacji

Decyzją Pana Prezydenta Miasta Głogowa przedłużeniu uległa rekrutacja. Przedstawiamy zaktualizowany terminarz.

01.03-29.03.2019                   Zapis ucznia do szkoły podstawowej. Składanie wniosków w szkołach podstawowych pierwszego wyboru przez rodziców/opiekunów prawnych

17.04.2019 godz. 15:00         Udostępnienie rodzicom informacji o dzieciach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół

07.05.2019 godz. 14:00         Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji – lista uczniów przyjętych i nieprzyjętych do danej szkoły oraz informacji o liczbie wolnych miejsc

08.05.2019 godz. 15:00         Rekrutacja uzupełniająca. Rodzice składają podania o przyjęcie ucznia na wolne miejsca

 

Przyjmowanie wniosków do klas integracyjnych dzieci z orzeczeniami i bez orzeczeń do 14.03.2019r

Informujemy, że:

  • 18 marca 2019r odbędzie się diagnoza dzieci z orzeczeniami do klasy pierwszej integracyjnej oraz spotkanie z rodzicami tych dzieci o 16.00 w stołówce szkolnej
  • 19 marca 2019r odbędzie się diagnoza dzieci bez orzeczeń do klasy pierwszej integracyjnej oraz spotkanie z rodzicami tych dzieci o 16.00 w stołówce szkolnej
  • 30 maja 2019r odbędzie się spotkanie wszystkich rodziców przyszłych pierwszoklasistów o godz. 17.00 w stołówce szkolnej
  • Zapisy do klasy integracyjnej nie podlegają rejonizacji

Regulamin rekrutacji

Uczestniczymy w programach: