sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-logo2
sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-godlo

Informacje dla rodziców

07 października 2019
Rodzice

Ustala się następujące wysokości proponowanej wpłaty na fundusz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie:
Za jedno dziecko uczące – 40 zł rocznie
Ustala się podział środków według następujących zasad:
– 50 % wpłaconej kwoty pozostaje do dyspozycji Rad Oddziałowych reszta do dyspozycji Prezydium Rady Rodziców
– w przypadku dokonania wpłaty w wysokości 85% kwoty należnej do 31 stycznia 2020 do dyspozycji Rady Oddziałowej pozostaje 60% wpłaconej kwoty.

Skład rady rodziców
1. Wolat Tomasz .- przewodniczący
2. Kot Eliza – zastępca przewodniczącego
3. Slifierz Bogumiła – skarbnik
4. Kopeć Świgulska Beata- członek
5. Jacek Gawlik – komisja rewizyjna
6. Napiórkowski Tomasz – sekretarz
7. Kośla Wioletta – członek
8. Słowek Beata – komisja rewizyjna
9. Powiłan Wachowiak Joanna- komisja rewizyjna
10. Tomasz Soluch – członek

Uczestniczymy w programach: