sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-logo2
sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-godlo

Czy wchodząc po szkolnych schodach możemy się czegoś nauczyć?
Oczywiście! Dowodem na to są kolorowe schody, które możemy znaleźć
w naszej szkole. Zobacz więcej

W związku z zaplanowanym powrotem uczniów klas I-III do szkół od 18.01.2020 pragniemy przypomnieć, że świetlica szkolna będzie funkcjonować w następujący sposób:

–  Odbiór uczniów możliwy będzie wyłącznie poprzez wywołanie dziecka przez domofon lub zgłaszając jego odbiór pomocy nauczyciela, która pełni dyżur w szatni przy wejściu głównym.
–  Bez zmian pozostaje pierwsza godzina odbioru dzieci ze świetlicy tj. godz.13.00
–  Dzieci, które przychodzą do świetlicy w godz. 6.30 – 7.40 wchodzą do szkoły szatnią przy wejściu głównym.
–  Od poniedziałku wydawane będą obiady. Szczegółowe informacje dotyczące opłat można znaleźć na stronie głównej szkoły.

Liczymy na zrozumienie i dyscyplinę w tym zakresie, co z pewnością ułatwi i tak trudną dla wszystkich sytuację.

14 stycznia 2021
Klasy 1-3

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych

Odnośnik do strony

PDF

Szanowni Państwo Rodzice
Wznowienie zajęć lekcyjnych od 18 stycznia wymaga dostosowania się do wytycznych sanitarnych GIS.

Proszę o zapoznanie się z poniższymi rozwiązaniami.

1. W szatni klas I-III zostają klasy
1a 1b 1c 1d 2a 2c 2e
2. W szatni klas IV-VII będą klasy:

2b -boks 11,

2d – boks 10,

2f – boks 8,

3a boks 15

3b – boks 6,

3c – boks 4,

3d boks 13

3e – boks 2

3. Szatnie są podpisane, ze względu na wytyczne, dzieci muszą mieć szatnie co drugi boks,
4.Worki dzieci są przeniesione do szatni.
5. Dzieci które mają szatnie na terenie klas I-III : wchodzą i wychodzą wejściem do szatni I-III,
6. Dzieci, które mają szatnie na terenie szatni klas IV-VII: wchodzą i wychodzą wejściem „A” ( schody na dole przy głównym wejściu szkoły).

14 stycznia 2021
Rodzice

W związku z zaplanowanym powrotem uczniów klas I-III do szkół od 18.01.2020, kuchnia szkolna jednocześnie od tego dnia rozpocznie przygotowywanie i wydawanie obiadów wyłącznie dla tej grupy dzieci.

Opłata za obiady możliwa jest wyłącznie przelewem wg. poniżej podanej instrukcji:

W styczniu opłatę za obiady należy dokonać 18 i 19.01.2020 (poniedziałek, wtorek)

Koszt obiadów – styczeń:  10 x 3,80 zł = 38 zł.

Prosimy nie wprowadzać zlecenia stałego w opłatach za obiady, ponieważ kwota zmienia się każdego miesiąca. Ponadto, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną  kraju, nie możemy przewidzieć jak przebiegać będzie nauka stacjonarna uczniów w kolejnych miesiącach.

 

OPŁATA ZA POSIŁKI

  1. Opłaty za obiady w szkole należy dokonać przelewem  od 1 do 5 dnia każdego miesiąca
    Wpłaty należy przelać na rachunek
    nr 69 2030 0045 1110 0000 0193 2170

 Tytuł przelewu np:          

Jan Kowalski /  7 k  / styczeń 2021           

imię nazwisko dziecka  / klasa /  miesiąc i rok za który dokonana jest wpłata,

 jeśli dziecko uczęszcza do świetlicy :  z dopiskiem bloczek świetlica

  1. Proszę o dokonywanie dokładnych wpłat kwot bez zaokrągleń w terminie do 5 każdego miesiąca
  2. Proszę pamiętać aby przed dokonaniem przelewu ustalić wysokość odpisu za obiady z intendentką telefonicznie nr telefonu (76) 726 56 10 wew.38  
  3. Wysokość kwoty do zapłaty za obiady (bez odpisów) można sprawdzić na stronie internetowej szkoły/zakładka stołówka
  4. Każdą rezygnację z obiadów należy obowiązkowo zgłaszać intendentce telefonicznie pod nr telefonu 76 7265610 wew.38  najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia
  5. Bloczki obiadowe należy odebrać u intendentki na stołówce.

 

Dostępność

Rekrutacja

logo-elemento

Stołówka

jadlospis-img

Uczestniczymy w programach:

Wielkość czcionki
Kontrast