sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-logo2
sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-godlo

Rekrutacja do klas pierwszych

11 lutego 2022
Rodzice

Dyrektor szkoły informuje, że zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 rozpoczną się 11 lutego 2022 roku od godziny 9:00 i trwać będą do 11 marca 2022 roku do godziny 15:00.

Rodzice wypełniają wniosek za pośrednictwem strony internetowej https://glogow.elemento.pl/elemento-parents/main.action, wniosek zostanie zapisany automatycznie w systemie elektronicznym – moduł Elemento.

Następnie rodzic powinien ten sam, wypełniony wniosek wydrukować i podpisać.

Wydrukowany, podpisany wniosek wraz z ewentualnymi innymi dokumentami (orzeczenia, opinie) należy zeskanować w formacie .pdf lub zrobić czytelne zdjęcie każdej strony i całość przesłać na adres mailowy szkoły: sp12@www.glogow.pl

Równocześnie informujemy, że ze względu na sytuację związaną z koronawirusem, wywołującym Covid-19, nie ma możliwości złożenia wniosku w formie papierowej w placówce.


Informacja dotycząca klas integracyjnych:

W rekrutacji do klas integracyjnych nie obowiązuje rejonizacja.

Przy składaniu wniosków do klasy integracyjnej uczniowie niepełnosprawni przyjmowani są na podstawie wniosku rodziców i aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na I etap edukacyjny w szkole podstawowej przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rodzice uczniów pełnosprawnych zainteresowanych nauką w klasie integracyjnej, piszą na wniosku – zapisanie do klasy integracyjnej.

Oddziałem integracyjnym jest taki oddział szkolny, w którym uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami. Liczba wszystkich uczniów w oddziale integracyjnym wynosi od 15-20, w tym od 3-5 uczniów niepełnosprawnych. W liczbie uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mieszczą się uczniowie niepełnosprawni: niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, niepełnosprawni ruchowo, w tym z afazją, niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi. W klasie uczy dwóch nauczycieli; wychowawca i nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny, posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej.

Nauka w klasie integracyjnej umożliwia uczniom niepełnosprawnym rozwój społeczny oraz zdobycie wiedzy i umiejętności wspólnie z rówieśnikami, jak najbliżej ich miejsca zamieszkania, uczy dzieci zrozumienia, empatii, otwartości na drugiego człowieka, pokazuje dzieciom, że każdy z nas jest inny, ale każdy jest ważny i wartościowy.


Regulamin rekrutacji: Otwórz


ZGŁOSZENIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ROK SZKOLNY 2022/2023

Rodzice przyszłych pierwszoklasistów oraz obecnych uczniów klas pierwszych i drugich Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
w Głogowie proszeni są o złożenie druku zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2022/2023 w terminie od 11.02.2022 do 11.03.2022r.

Wypełnione, podpisane zgłoszenie włożone do koperty proszę przekazać paniom na dyżurce.

Pobierz zgłoszenie


 

Dostępność

Rekrutacja

Office 365

Lekcje

Rekrutacja

logo-elemento

Stołówka

jadlospis-img

Uczestniczymy w programach:

Wielkość czcionki
Kontrast