sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-logo2
sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-godlo

Konkursy

13 września 2022
Konkursy

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez LOP

  1. Wojewódzki konkurs plastyczny dla szkół WODA W LESIE(praca plastyczna A3/dopuszczalny format A4)

Termin dostarczenia prac: 3 X

LOP Okręg we Wrocławiu przyznaje laureatom w  kategoriach:

II – szkoła podstawowa klasy IV – VI;

III – szkoła podstawowa klasy VII-VIII

Prace na odwrocie powinny być podpisane pełnym imieniem, nazwiskiem, wiekiem uczestnika, kategorią (I, II, III lub IV) 

Prace mogą być wykonane dowolną techniką, w formacie A3 lub A4 wykonane w poziomie strony; nie mogą być przestrzenne, ani wykonane z użyciem szkła, materiałów sypkich, tłustych.

Rodzice dzieci i młodzieży biorących udział w konkursie oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na publikację danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatora konkursu, fundatorów nagród oraz publikacji dotyczących konkursu plastycznego.

Rodzice dzieci oraz młodzieży biorących udział w konkursie oraz ich opiekunowie zobowiązani są do dostarczenia dla organizatora konkursu Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

 

 

 

  1. Wojewódzki konkurs fotograficzny dla szkół ZBIORNIKI WODNE DOLNEGO ŚLĄSKA(zdjęcie 13×18 cm)

Termin dostarczenia prac: 3 X

LOP Okręg we Wrocławiu przyznaje laureatom w  kategoriach:

II – szkoła podstawowa klasy IV – VI;

III – szkoła podstawowa klasy VII-VIII

Prace na odwrocie powinny być podpisane pełnym imieniem, nazwiskiem, wiekiem uczestnika, kategorią (I, II, III lub IV) 

Zdjęcie o wymiarach 13 x 18 cm (1 zdjęcie) zgłoszone do konkursu, powinno zawierać na odwrocie: imię, nazwisko, wiek oraz kategorię autora, miejsce i datę wykonania zdjęcia. Zdjęcia należy umieścić w kopercie opisanej w następujący sposób: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły, kategoria, miejscowość, nazwisko opiekuna koła LOP.

Praca musi być  indywidualna  i samodzielna. Przy ocenie prac komisja konkursowa uwzględnia w szczególności: poprawność techniczną zdjęcia, samodzielność, atrakcyjność ujęcia, format, tematykę, oryginalność, estetykę.

 

Rodzice dzieci i młodzieży biorących udział w konkursie oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na publikację danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatora konkursu, fundatorów nagród oraz publikacji dotyczących konkursu plastycznego.

Rodzice dzieci oraz młodzieży biorących udział w konkursie oraz ich opiekunowie zobowiązani są do dostarczenia dla organizatora konkursu Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

 

 

  1. Wojewódzki konkurs plastyczny dla szkół CO KRYJE LAS Kampania Niezapominajkowa (praca plastyczna A3/dopuszczalny format A4).

Termin dostarczenia prac: 21 X

II – szkoła podstawowa klasy IV – VI;

III – szkoła podstawowa klasy VII-VIII

 

Prace na odwrocie powinny być podpisane pełnym imieniem, nazwiskiem i wiekiem uczestnika, kategorią (I, II, III, IV), imieniem i nazwiskiem opiekuna pracy oraz opieczętowane pieczęcią szkoły.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką, w formacie A3 lub A4; nie mogą być przestrzenne, ani wykonane z użyciem szkła, materiałów sypkich, tłustych.

Rodzice dzieci i młodzieży biorących udział w konkursie oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na publikację danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatora konkursu, fundatorów nagród oraz publikacji dotyczących konkursu plastycznego.

Rodzice dzieci oraz młodzieży biorących udział w konkursie oraz ich opiekunowie zobowiązani są do dostarczenia dla organizatora konkursu Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

 

Prace należy dostarczyć w wyznaczonym terminie do:

p.M. Polakowskiej s.214

p.M.Gołąbek s.015

p.T. Halarewicz s.014

opłata uczestnika 5 zł

 

Dostępność

Rekrutacja

Office 365

Lekcje

Rekrutacja

logo-elemento

Stołówka

jadlospis-img

Uczestniczymy w programach:

Wielkość czcionki
Kontrast