Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

KARTA ROWEROWA

Karta rowerowa – zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby, która nie ukończyła 18 lat do kierowania rowerem. Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Egzaminy takie przeprowadzane są zazwyczaj w szkole podstawowej, a organem wydającym dokument jest dyrektor tej szkoły.
W naszej szkole nie ma dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminu na kartę rowerową. Wszystkie wiadomości teoretyczne uczniowie zdobywają w klasie IV podczas lekcji techniki. Natomiast umiejętności praktyczne, takie jak m.in.: ruszanie z miejsca, jazda prosto i po łuku oraz hamowanie w wyznaczonym miejscu, muszą posiąść we własnym zakresie z pomocą rodziców/opiekunów.

Uczniowie naszej szkoły w miesiącu maju br. mieli możliwość starania się o pierwsze w swoim życiu prawo jazdy. Wszystkim, którym udało się zdobyć kartę rowerową GRATULUJEMY!!!

Uczestniczymy w programach: