Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Efektywność energetyczna

Środki poprawy efektywności energetycznej

 Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej stosowanych

w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami integracyjnymi w Głogowie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2016.831 z dnia 2016.06.11) przedstawiono poniżej wykaz działań podjętych w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami integracyjnymi w Głogowie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, których celem była poprawa efektywności energetycznej:

  1. Sukcesywna wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych i na korytarzach na oświetlenie led.

 

  1. Planowany montaż czujników włączających oświetlenie w toaletach.

 

  1. Sukcesywna wymiana eksploatowanych urządzeń pod kątem niskiego zużycia energii elektrycznej oraz nabycie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.

Uczestniczymy w programach: