Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Klasa 8

Dział1- ARKUSZ       Dział2-PYTHON       Dział3-KODOWANIE 

 

Regulaminy – informatyka     Przykładowe rozwiązanie


 


1. Formuły w arkuszu kalkulacyjnym     WORD      PDF


2. Adres względny w arkuszu kalkulacyjnym     WORD      PDF


3. Formuły i adresowanie względne w arkuszu kalkulacyjnym     WORD      PDF     t1-zad1 t1-zad2 t1-zad3 t1-zad4 t1-zaint1


4. Funkcje w arkuszu kalkulacyjnym     WORD      PDF


5. Adresowanie bezwzględne     WORD      PDF


6. Funkcje oraz adresowanie bezwzględne i mieszane w arkuszu kalkulacyjnym  WORD    PDF     zad1 zad2 zad3 zad4 zad5 zad6


7. Przedstawianie danych na wykresie      WORD      PDF     zad1 zad2 zad3 zad4 zad5 zad6 zad7 zad8

 


Edytory online Python

https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/

https://replit.com/languages/python3

https://trinket.io/embed/python/33e5c3b81b

 

Temat 1. Sposoby przedstawiania algorytmów (1h) WORDTemat 2. Język Python  (2h) WORD  dla nauczyciela


Temat 4. Python – podstawy (2h)     WORD     dla nauczyciela


Temat 5. Stosowanie zmiennych w programowaniu (2h)     WORD      dla nauczyciela


Temat 6. Instrukcja warunkowa (if) (1h)     WORD


Temat 7. Instrukcja warunkowa (if) – zadania (1h)    WORD       dla nauczyciela


Temat 8. Instrukcja iteracyjna (pętla for) (1h)     WORD


Temat 9. Instrukcja iteracyjna (pętla for) – zadania (1h)     WORD     dla nauczyciela


Temat 10. Instrukcja iteracyjna (pętla While)  WORD      dla nauczyciela  


Temat 11. Funkcje     WORD       dla nauczyciela


Temat 12. Listy     WORD      dla nauczyciela


Temat 13. Podsumowanie wiadomości z języka Python  WORD         dla nauczyciela


Temat 14. Badanie podzielności liczb naturalnych     WORD     karta pracy      dla nauczyciela


https://projects.raspberrypi.org/pl-PL/codeclub/python-module-1


 

https://studio.code.org/s/course4

Temat nr 1. Kodowanie (powtórzenie)      Temat nr 1

Temat nr 2. Kodowanie (zmienne)     Temat nr 2

Temat nr 3. Kodowanie (pętla for)     Temat nr 3

Temat nr 4. Kodowanie (funkcje)     Temat nr 4

Temat nr 5. Kodowanie (funkcje z parametrami)     Temat nr 5

 

 

 

 

——————————————————————————————————————

Zadania dodatkowe

 

8. Zastosowania arkusza kalkulacyjnego     WORD      PDF      zad1 zad2 zad3 zad4 zad5 zad6

 

 

Uczestniczymy w programach: