Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zabezpiecz swoje pieniądze i swoją przyszłość

Zabezpiecz swoje pieniądze i swoją przyszłość” – ogólnoświatowa kampania Global Money Week

 GMW to ogólnoświatowa kampania na rzecz edukacji finansowej dzieci i młodzieży. Organizatorem akcji jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej działająca przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD/INFE.

Celem kampanii jest zwiększanie umiejętności finansowych młodych ludzi oraz wiedzy, jak mądrze zarządzać pieniędzmi, by osiągnąć samodzielność ekonomiczną i dobrostan materialny.

Hasło przewodnie edycji GMW 2024 – Zabezpiecz swoje pieniądze i swoją przyszłość (Protect your money, secure your future), skupia się na bezpiecznym gospodarowaniu pieniędzmi. Podkreśla znaczenie odpowiedzialnego i świadomego podejścia do finansów osobistych poprzez rozumienie potencjalnych zagrożeń. Wśród tych zagrożeń można wymienić oszustwa finansowe takie jak podszywanie się pod inną osobę w celu wyłudzenia poufnych informacji (phishing), wykorzystywanie fikcyjnych pośredników usług finansowych (money muling) oraz oszustwa związane z zakupami w Internecie, a także zagrożenia związane z ochroną danych, np. kradzież tożsamości. Szczególnie często ofiarami wymienionych nadużyć padają osoby młode, co wynika z ich ograniczonych kompetencji finansowych i braku doświadczenia.

 

W kampanii wzięli udział uczniowie klas 4c, 5d, 5e, 6a, 6c, 6e, 7b, 8d, którzy mieli możliwość zapoznania się ze sposobami gospodarowania pieniędzmi oraz sposobami ich chronienia.

Uczniowie projektowali wizerunek swojego wymarzonego banknotu, a powstałe prace plastyczne były częścią wystawy szkolnej. Ponadto, w celu zwiększenia grona odbiorców, w gazetce szkolnej znalazły się główne informacje dotyczące kampanii Global Money Week oraz ciekawostki związanie z pieniędzmi (waluty, wartości pieniądza, wygląd banknotów i monet).

Następnie na lekcjach matematyki uczniowie rozwiązywali quizy, oparte na tych informacjach. Miały one sprawdzić wiedzę dzieci i młodzieży na temat pieniędzy oraz związanego z nimi bezpieczeństwa.

Uczestniczymy w programach: