Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacje

Składka na Radę Rodziców ustalona na zebraniu Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 to 50 zł./za dziecko i kolejne.

85% wpłat uczniów klasy to składka wynosi 60% z kwoty 50 zł. (tj.30 zł – i ta kwota zostaje w klasie) 40% ( tj.20 zł. jest wpłatą na konto Rady Rodziców)

Jeśli mniej niż 85% uczniów klasy wpłaci skarbnikowi klasy składkę jest wtedy rozliczane 50%/50% kwoty ( 25 zł.zostaje w klasie,drugie 25 zł.jest wpłatą na Radę Rodziców)

Termin wpłat jest do 31.01.2024 r.

Wpłaty należy dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu ze skarbnikiem Rady Rodziców co do kwoty na dokonanie przelewu na konto RR. ,oraz co wpisać tytułem przelewu( tel.504-055-816).

Po tym terminie rozliczenia są 50%/50% czyli 25 zł/25 zł..

Pomyłek nie może być, jeśli ktoś wpłaci całość nie ma możliwości zwrotu ot tak przelewem ,ani gotówkowo.

Zachęcam do wpłat składek im więcej wpłat ,tym więcej pozostanie pieniążków na wydatki klasowe dla Waszych Dzieci.

Nr.konta Rady Rodziców:

71 1020 3017 0000 2402 0299 7955

Podsumowując:

85% uczniów-30 zł.w klasie/ 20 zł.na konto RR

mniej niż 85% uczniów – 25 zł.w klasie/ 25 zł.na Konto RR.


Skład Rady Rodziców:

ELIZA KOT – Przewodnicząca
TOMASZ SOLUCH – Zastępca Przewodniczącej
BOGUMIŁA SLIFIERZ – Skarbik
WIOLETA KOŚLA
BEATA SŁOWEK
DOMINIKA KOPEĆ-ŚWIGULSKA
DANUTA DAWIDOWSKA
PAULINA LUBAK
PAULINA MIERZICKA
EMILIA TEODORU


Informacje na jaki cel przeznaczone zostały pieniążki w roku szkolnym 2022/2023.

Ze środków zgromadzonych w ubiegłych latach przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 zostały sfinansowane:

1) zakup monitora multimedialnego, który zastąpił zużytą już i wysłużoną tablicę multimedialną.

Zakup ten pozwolił wprowadzić innowację technologiczną ułatwiającą prowadzenie zajęć dla naszych dzieci ułatwiając i uprzyjemniając im przy tym naukę

2) zakup 2 jednostek klimatyzacji wyposażając tym samym 2 sale, które zajmują uczniowie klas 1-3. Jako Rada Rodziców przekazaliśmy środki na zakup 2 jednostek, natomiast Dyrekcja zapewniła środki na 2 kolejne jednostki i montaż łacznie 4 jednostek. Dzięki tak sprawnej współpracy przynieśliśmy ulgę aż 4 klasom 1-3.

3) dofinansowanie do nagród konkursowych

4) zakup sprzętu sportowego (z wpłat celowych od osób fizycznych i firm)

Uczestniczymy w programach: