Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Integracja sensoryczna

W szkole szczególną opieką otoczone są dzieci wymagające dodatkowej pomocy, która stymuluje i wspomaga ich wszechstronny rozwój. Uczniowie klas 1-3 uczestniczą w indywidualnej terapii integracji sensorycznej. Zajęcia mają charakter zabawowy, stosowana jest duża różnorodność metod i form pracy co sprawia ,że dziecko chętnie i aktywnie bierze w nich udział. Terapia zawiera zestaw ćwiczeń dobranych do indywidualnych potrzeb dziecka.

Integracja Sensoryczna to zdolność dziecka do odczuwania , rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia i przetwarzanie ich w mózgu. Wpływa ona na także na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka oraz jego zdolność do nauki.

Nie ma tu tradycyjnego nauczania, dziecko nie uczy się konkretnych umiejętności, a poprawa w nauce i funkcjonowaniu jest następstwem prawidłowej integracji zmysłów , poprzez dostarczanie różnych bodźców . Właściwie reagujemy na różne bodźce tylko wtedy, gdy mózg wie i rozumie co się wydarzyło i co z tym zrobić. Przy zaburzonej integracji sensorycznej dziecko ma problemy z właściwym reagowaniem na określone sytuacje (w nauce i zachowaniu). Podczas terapii Integracji Sensorycznej pobudzamy mózg do prawidłowego odbierania i przetwarzania bodźców. Głównym celem jest uczenie się przez zmysły, ich pełna integracja ( dziecko w czasie zabawy doświadcza świata poprzez smak, węch, dotyk, słuch, wzrok).

Świat odbieramy za pomocą zmysłów i bardzo ważnym jest, aby informacje były prawidłowo odbierane, przetwarzane i wykorzystane w celowym, zakończonym sukcesem działaniu. (np. dziecko będzie dobrze pisało, jeśli będzie miało świadomość swojej ręki i palców oraz co z nimi zrobić).

Zajęcia indywidualnej terapii odbywają się raz w tygodniu przez 45 min w sali integracji sensorycznej na specjalistycznym sprzęcie stymulującym wszechstronny rozwój i prowadzone są przez panią Mariolę Popek.

 Integracja sensoryczna w Głogowie  Integracja sensoryczna w Głogowie  Integracja sensoryczna w Głogowie  Integracja sensoryczna w Głogowie  Integracja sensoryczna w Głogowie  Integracja sensoryczna w Głogowie  Integracja sensoryczna w Głogowie  Integracja sensoryczna w Głogowie  Integracja sensoryczna w Głogowie

Uczestniczymy w programach: