Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rada rodziców

Szanowni Rodzice!

Rada Rodziców jest organem, którego celem jest reprezentowanie rodziców i opiekunów prawnych wszystkich uczniów naszej szkoły oraz wspieranie działalności statutowej szkoły, przy współpracy z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną.

Wspieranie działalności statutowej szkoły oparte jest przede wszystkim na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców.

Przeznaczone są one między innymi na:

– nagrody w konkursach; plastycznych, literackich, recytatorskich, muzycznych, przyrodniczych, teatralnych, informatycznych, fotograficznych, zawodach sportowych (wykaz zaplanowanych konkursów na bieżący rok szkolny znajduje się na dole strony)

– zakup książek,

– dyplomów,

-organizację uroczystości szkolnych.

Każda otrzymana wpłata pozwala na realizację przedsięwzięć służących naszym dzieciom, które mogą według swoich predyspozycji i zainteresowań brać udział się w licznych konkursach, olimpiadach, turniejach sportowych i zdobywać nagrody.

Przewodniczącym Rady Rodziców jest Pani Eliza Kot

 

Uczestniczymy w programach: