sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-logo2
sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-godlo

Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia

Przy gabinecie pedagoga szkolnego znajduje się skrzynka, do której uczniowie mogą wrzucać informacje. Rozpatrywane będą tylko informacje podpisane – uczniom zapewniona jest dyskrecja.

Każdy uczeń powinien znać i przestrzegać prawa i obowiązki zawarte w Statucie Szkoły.

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:
– Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
– Zwiększenie świadomości prawnej dzieci, rodziców, nauczycieli.
– Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
– Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.
– Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem
przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Środki działania Rzecznika:
– Załatwianie indywidualnych skarg.
– Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
– Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
– Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
– Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
– Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
– Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

Szkolny rzecznik może:
– Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
– Organizować konfrontacje wyjaśniające.
– Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia.
– Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

Obowiązkiem Rzecznika jest w szczególności:
1. Znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka.
2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
5. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
6. Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.

Ważne telefony

800 080 222 – całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców i pedagogów Fundacja „Itaka”

116 111 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży „Fundacja Dzieci Niczyje” czynny codziennie w godzinach od 12.00 do 2.00

116 123 –  Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w kryzysie emocjonalnym

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Można dzwonić po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy, zgłosić problem i pozostawić swój numer kontaktowy, aby pracownik telefonu zaufania oddzwonił.

600 070 717 – Telefon Zaufania dla Osób doświadczających przemocy

Wszelkie informacje dotyczące praw dziecka znajdziesz na stronie Rzecznika Praw Dziecka.
Rzecznik Praw Dziecka- p. Mikołaj Pawlak
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
Telefon: (22) 583 66 00
Fax: (22) 583 66 96
www.brpd.gov.pl

Dostępność

Rekrutacja

Office 365

Lekcje

Rekrutacja

logo-elemento

Stołówka

jadlospis-img

Uczestniczymy w programach:

Wielkość czcionki
Kontrast