Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia

Przy gabinecie pedagoga szkolnego znajduje się skrzynka, do której uczniowie mogą wrzucać informacje. Rozpatrywane będą tylko informacje podpisane – uczniom zapewniona jest dyskrecja.

Każdy uczeń powinien znać i przestrzegać prawa i obowiązki zawarte w Statucie Szkoły.

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:
– Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
– Zwiększenie świadomości prawnej dzieci, rodziców, nauczycieli.
– Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
– Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.
– Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem
przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Środki działania Rzecznika:
– Załatwianie indywidualnych skarg.
– Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
– Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
– Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
– Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
– Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
– Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

Szkolny rzecznik może:
– Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
– Organizować konfrontacje wyjaśniające.
– Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia.
– Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

Obowiązkiem Rzecznika jest w szczególności:
1. Znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka.
2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
5. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
6. Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.

Ważne telefony

800 080 222 – całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców i pedagogów Fundacja „Itaka”

116 111 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży „Fundacja Dzieci Niczyje” czynny codziennie w godzinach od 12.00 do 2.00

116 123 –  Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w kryzysie emocjonalnym

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Można dzwonić po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy, zgłosić problem i pozostawić swój numer kontaktowy, aby pracownik telefonu zaufania oddzwonił.

600 070 717 – Telefon Zaufania dla Osób doświadczających przemocy

Wszelkie informacje dotyczące praw dziecka znajdziesz na stronie Rzecznika Praw Dziecka.
Rzecznik Praw Dziecka- p. Mikołaj Pawlak
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
Telefon: (22) 583 66 00
Fax: (22) 583 66 96
www.brpd.gov.pl

Uczestniczymy w programach: