Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Psycholog

Opiekunowie prawni oraz uczniowie mają możliwość skorzystania z konsultacji z psychologiem na terenie szkoły w dniach:

Maruńczak Żaneta

Poniedziałek 8.55-11.00
Wtorek 8.55-11.40
Środa 8.00-13.45
Czwartek 8.50-14.30
Piątek 8.00-13.45

konsultacje: czwartek 14.30-15.30

Przemysław Mika

Poniedziałek 11.00-14.40
Wtorek 11.00-14.40
Środa 11.00-14.40
konsultacje: poniedziałek 16.00-17.00

Proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 885 540 520 w celu umówienia konsultacji, istnieje także możliwość umówienia konsultacji drogą mailową poprzez e-dziennik.
Psychoterapia indywidualna jest prowadzona w nurcie poznawczo-behawioralnym, jest to nurt psychoterapeutyczny, którego skuteczność została potwierdzona naukowo m in. w przypadku zaburzeń lękowych (GAD, fobia prosta, lęk społeczny, ataki paniki), zaburzenia nastroju, PTSD, zaburzenia odżywiania oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.

 

 

Główne działania szkolnego psychologa koncentrują się na udzielaniu uczniom pomocy psychologicznej. Formy pomocy są dostosowane do indywidualnych potrzeb wychowanków.

Uczniowie mają możliwość  korzystania z indywidualnych bądź grupowych zajęć psychoedukacyjnych o stałym charakterze, mogą również korzystać ze wsparcia psychologa doraźnie, w formie indywidualnych rozmów.

 Psycholog zajmuje się również realizacją zajęć profilaktycznych w formie warsztatów psychoedukacyjnych w klasach. Tematyka zajęć dotyczy rozmaitych problemów, które mogą dotyczyć naszych uczniów. W klasach I – III są to zajęcia związane z profilaktyką przemocy wobec dzieci – uczniowie zdobywają wiedzę dotyczącą radzenia sobie w  sytuacjach, gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc, rozwijają także kompetencje w zakresie asertywności. Z kolei w klasach IV – VI warsztaty dotyczą takich obszarów, jak właściwa komunikacja, sposoby na efektywną naukę, profilaktyka zaburzeń odżywiania.

Do korzystania z pomocy psychologicznej zachęcam również rodziców – istnieje możliwość spotkania z psychologiem w godzinach pracy bądź podczas comiesięcznych konsultacji (sala 211, II piętro).

Uczestniczymy w programach: