sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-logo2
sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-godlo

Psycholog

Główne działania szkolnego psychologa koncentrują się na udzielaniu uczniom pomocy psychologicznej. Formy pomocy są dostosowane do indywidualnych potrzeb wychowanków.

Uczniowie mają możliwość  korzystania z indywidualnych bądź grupowych zajęć psychoedukacyjnych o stałym charakterze, mogą również korzystać ze wsparcia psychologa doraźnie, w formie indywidualnych rozmów.

 Psycholog zajmuje się również realizacją zajęć profilaktycznych w formie warsztatów psychoedukacyjnych w klasach. Tematyka zajęć dotyczy rozmaitych problemów, które mogą dotyczyć naszych uczniów. W klasach I – III są to zajęcia związane z profilaktyką przemocy wobec dzieci – uczniowie zdobywają wiedzę dotyczącą radzenia sobie w  sytuacjach, gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc, rozwijają także kompetencje w zakresie asertywności. Z kolei w klasach IV – VI warsztaty dotyczą takich obszarów, jak właściwa komunikacja, sposoby na efektywną naukę, profilaktyka zaburzeń odżywiania.

Do korzystania z pomocy psychologicznej zachęcam również rodziców – istnieje możliwość spotkania z psychologiem w godzinach pracy bądź podczas comiesięcznych konsultacji (sala 211, II piętro). Godziny pracy psychologa znajdują się na stronie internetowej szkoły, w zakładce „plan lekcji”.

Uczestniczymy w programach:

Wielkość czcionki
Kontrast