sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-logo2
sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-godlo

Regulaminy świetlicy

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 01.02.2021

REGULAMIN STOŁÓWKI 01.02.2021

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY

 

 

 

ZASAD W ŚWIETLICY PRZESTRZEGAMY, NA TABLICACH CODZIENNIE JE CZYTAMY…

1. Pani słuchamy, gdy do nas mówi to jej nie przerywamy.

2. Jeden mówi inni słuchają.

3. W świetlicy nie jestem sam, przyjaciół wokół mam.

4. W stołówce kulturalnie posiłki spożywamy.

5. Uprzejmie się do siebie zwracamy: proszę, przepraszam, dziękuję używamy.

6. W świetlicy duża nas gromada – bezpieczeństwo to podstawa.

7. W każdej sytuacji sobie pomagamy – dobrym słowem się odwdzięczamy.

8. Plotkować, obgadywać nie lubimy – o pogodzie rozmawiać wolimy.

9. Grzecznie się bawimy, zabawek nie niszczymy.

10. I jeszcze jedna ważna sprawa: innych nie przezywam! To ważna zasada.

REGULAMIN-PRACY-ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie

 

 

 • Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów i nauczycieli szkoły.
 • Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne zgodnie z zaleceniami
  w czasie epidemii.
 1. Pomieszczenie stołówki może być wykorzystywane do innych celów wynikających 
  z organizacji pracy szkoły z pominięciem czasu wydawania posiłków.
 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie i pracownicy pedagogiczni po wcześniejszym wniesieniu opłaty za dany miesiąc.
 3. Posiłki wydawane są w godzinach od 10:30 do 13:45
 4. Na lekcji 4 i 5 z obiadów korzystają uczniowie klas I-III
 5. Przerwa obiadowa dla uczniów klas IV, V od 11.15 do 11.35 (po 4 lekcji).
 6. Przerwa obiadowa dla uczniów klas VI od 12.20 do 12.40 (po 5 lekcji).
 7. Przerwa obiadowa dla uczniów klas VII od 13.25-13.45 (po 6 lekcji)
 8. Na lekcji 5 i 6 z obiadów korzystają wychowankowie świetlicy szkolnej.
 9. Codzienny posiłek składa się z jednego dania.
 10. Przed wejściem do stołówki uczeń zobligowany jest umyś ręce, zdezynfekować.
 11. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 12. Posiłki podawane będą uczniom do stolików.
 13. Po spożyciu obiadu brudne naczynia oraz sztućce należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 14. Każda osoba przebywająca w stołówce za szkody spowodowane umyślnie odpowiada materialne.
 15. Niestosowne zachowanie i utrudnianie  innym uczniom spożywania posiłku, jest  podstawą do wyproszenia ucznia ze stołówki szkolnej.
 16. Za rażące naruszanie regulaminu każda osoba może być pozbawiona prawa do wykupienia posiłków w stołówce szkolnej w kolejnym miesiącu.
 17. Na obiad uczniowie zgłaszają się z aktualnym bloczkiem obiadowym, bez wierzchniego okrycia, plecaki pozostawiają pod klasą lub po skończonych lekcjach
  w wyznaczonym miejscu przed stołówką szkolną.
 18. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom, które nie spożywają posiłków.
 19. Po każdej grupie, która spożyła posiłek, stoliki będą dezynfekowane.
 20. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u Intendentki w pierwsze trzy dni robocze nowego miesiąca.
 21. Odpis poniesionych kosztów za obiad może nastąpić z powodu usprawiedliwionej nieobecności.
 22. Nieobecność musi być zgłoszona u Intendentki szkolnej osobiście lub telefonicznie dzień wcześniej lub najpóźniej do godz. 8:30 danego dnia.
 23. Informacje o wycieczkach i wyjściach szkolnych musi być zgłoszona przez wychowawcę klasy minimum 3 dni wcześniej.
 24. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
 25. W miesiącach: grudzień i czerwiec odpisy za obiady nie są realizowane.
 26. Osobą upoważnioną do egzekwowania regulaminu jest kierownik świetlicy.

 

 

Powyższy regulamin obowiązuje od 01.09.2020r. na czas trwania pandemii COVID-19

 

 

Dostępność

Office 365

Rekrutacja

logo-elemento

Stołówka

jadlospis-img

Uczestniczymy w programach:

Wielkość czcionki
Kontrast