Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Uchwały

W roku szkolnym 2021/22 Rada Rodziców podjęła uchwały:

– w sprawie przyjęcia sprawozdania załącznik

– w sprawie zatwierdzenia do realizacji programu przerw międzylekcyjnych załącznik

– w sprawie przyjęcia wysokości proponowanej darowizny na fundusz Rady Rodziców  załącznik

– w sprawie organizacji roku szkolnego załącznik

– w sprawie zatwierdzenia do realizacji program wychowawczo-profilaktyczny załącznik

 

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za okres 01.09.2021-31.12.2021r.

1. Dnia 29 września 2020 r. przeprowadzona została Akcja Charytatywna dla uczennicy naszej szkoły. Zgromadzone środki z dobrowolnych wpłat na musical charytatywny wystawiany przez Stowarzyszenie Skuteczni Wolontariusze pt., „Gnijąca Panna Młoda”, który odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie zostały przeznaczone dla Amelki Antczak. W tym dniu zebrano kwotę 7420 zł. i w pełni została przekazana na konto Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi – Amelka Antczak – leczenie”.

2. W dniach 18.10.2021 do 22.10.2021 r. odbyła się Akcja „Zbiórka dla Powstańców” na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Zebrane środki z dobrowolnych wpłat wyniosły 359 zł i zostały przekazane na konto Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

3. Na konto Rady Rodziców wpłynęła kwota za zniszczenia wieszaków przez ucznia tj.: 117,04 zł.

4. Ponadto wpłynęła kwota 300 zł. otrzymana w formie darowizny na zakup sprzętu sportowego.

Uczestniczymy w programach: