sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-logo2
sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-godlo

Uchwały

W roku szkolnym 2021/22 Rada Rodziców podjęła uchwały:

– w sprawie przyjęcia sprawozdania załącznik

– w sprawie zatwierdzenia do realizacji programu przerw międzylekcyjnych załącznik

– w sprawie przyjęcia wysokości proponowanej darowizny na fundusz Rady Rodziców  załącznik

– w sprawie organizacji roku szkolnego załącznik

– w sprawie zatwierdzenia do realizacji program wychowawczo-profilaktyczny załącznik

Dostępność

Office 365

Lekcje

Rekrutacja

Rekrutacja

logo-elemento

Stołówka

jadlospis-img

Uczestniczymy w programach:

Wielkość czcionki
Kontrast