sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-logo2
sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-godlo

Komisja rekrutacyjna informuje, że lista kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do naszej placówki jest udostępniona w gablocie Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie.

Informacje o rekrutacji: Otwórz

Regulamin rekrutacji: Otwórz

Prezentacja o naszej szkole:

Rodzice przyszłych pierwszoklasistów oraz obecnych uczniów klas pierwszych i drugich Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie proszeni są o złożenie druku zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2021/2022 w terminie od 01.03.2021 do  31.03.2021r.

Druki zgłoszeń dostępne są na stronie:

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2021 2022 PDF

oraz na dyżurce przy wejściu głównym (szatnia klas 4-7).

 

Wypełnione, podpisane zgłoszenie włożone do koperty proszę przekazać paniom na dyżurce (szatnia klas 4-7).

 

Szanowni Państwo,

Według raportów instytucji badawczych 1,5 mln Polaków choruje na depresję. Epidemia COVID – 19, której skutkiem stał się kryzys gospodarczy w Polsce i konieczność zmierzenia się z ograniczeniami, znacznie wpłynęła na pogorszenie się stanu psychicznego naszego społeczeństwa a szczególnie dzieci.Zobacz więcej

28 stycznia 2021
Rodzice

Opłaty za obiady w szkole należy dokonać przelewem od 1 do 4 dnia bieżącego miesiąca Wpłaty należy przelać na rachunek : nr 69 2030 0045 1110 0000 0193 2170

Zobacz więcej

W związku z zaplanowanym powrotem uczniów klas I-III do szkół od 18.01.2020 pragniemy przypomnieć, że świetlica szkolna będzie funkcjonować w następujący sposób:

–  Odbiór uczniów możliwy będzie wyłącznie poprzez wywołanie dziecka przez domofon lub zgłaszając jego odbiór pomocy nauczyciela, która pełni dyżur w szatni przy wejściu głównym.
–  Bez zmian pozostaje pierwsza godzina odbioru dzieci ze świetlicy tj. godz.13.00
–  Dzieci, które przychodzą do świetlicy w godz. 6.30 – 7.40 wchodzą do szkoły szatnią przy wejściu głównym.
–  Od poniedziałku wydawane będą obiady. Szczegółowe informacje dotyczące opłat można znaleźć na stronie głównej szkoły.

Liczymy na zrozumienie i dyscyplinę w tym zakresie, co z pewnością ułatwi i tak trudną dla wszystkich sytuację.

Szanowni Państwo Rodzice
Wznowienie zajęć lekcyjnych od 18 stycznia wymaga dostosowania się do wytycznych sanitarnych GIS.

Proszę o zapoznanie się z poniższymi rozwiązaniami.

1. W szatni klas I-III zostają klasy
1a 1b 1c 1d 2a 2c 2e
2. W szatni klas IV-VII będą klasy:

2b -boks 11,

2d – boks 10,

2f – boks 8,

3a boks 15

3b – boks 6,

3c – boks 4,

3d boks 13

3e – boks 2

3. Szatnie są podpisane, ze względu na wytyczne, dzieci muszą mieć szatnie co drugi boks,
4.Worki dzieci są przeniesione do szatni.
5. Dzieci które mają szatnie na terenie klas I-III : wchodzą i wychodzą wejściem do szatni I-III,
6. Dzieci, które mają szatnie na terenie szatni klas IV-VII: wchodzą i wychodzą wejściem „A” ( schody na dole przy głównym wejściu szkoły).

Przypominamy, że opłaty za obiady zostały zawieszone do odwołania. Bardzo prosimy nie dokonywać wpłat. W przypadku zdefiniowanych stałych przelewów w Państwa banku prosimy o ich anulowanie.Zobacz więcej

W związku z pandemią COVID – 19 oraz wprowadzonymi nowymi obostrzeniami dotyczącymi funkcjonowania szkół podstawowych (zawieszenie nauczania stacjonarnego dla wszystkich uczniów), informujemy, że nie będą pobierane opłaty za obiady szkolne.
Prosimy o systematyczne śledzenie internetowej strony szkoły. Jeżeli tylko sytuacja ulegnie zmianie, zostaniecie Państwo poinformowani o kwocie i terminie zapłaty.

24 października 2020
Rodzice

Od 26 października szkoła przechodzi w hybrydowy tryb nauki. Uczniowie klas 1-3 uczą się w trybie stacjonarnym w szkole natomiast uczniowie klas 4-7 w trybie zdalnym w domu. Proszę na bieżąco śledzić informacje umieszczane na e-dzienniku.

OPŁATA ZA POSIŁKI

 1. Opłaty można dokonać u intendentki , w okienku portierni przy wejściu głównym szkoły w pierwszych 2 dniach roboczych miesiąca ( godziny podane na stronie internetowej / zakładka stołówka) lub przelewem  od 1 do 5 dnia każdego miesiąca
  Wpłaty należy przelać na rachunek
  nr 69 2030 0045 1110 0000 0193 2170

 Tytuł przelewu np:

Jan Kowalski /  7 k  / listopad 2020           

imię nazwisko dziecka  / klasa /  miesiąc i rok za który dokonana jest wpłata,

 jeśli dziecko uczęszcza do świetlicy :  z dopiskiem bloczek świetlica

 1. Proszę o dokonywanie dokładnych wpłat kwot bez zaokrągleń w terminie do 5 każdego miesiąca
 2. Proszę pamiętać aby przed dokonaniem przelewu ustalić wysokość odpisu za obiady z intendentką telefonicznie nr telefonu (76) 726 56 10 wew.38  
 3. Wysokość kwoty do zapłaty za obiady (bez odpisów) można sprawdzić na stronie internetowej szkoły/zakładka stołówka
 4. Każdą rezygnację z obiadów należy obowiązkowo zgłaszać intendentce telefonicznie pod nr telefonu 76 7265610 wew.38  najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia
 5. Bloczki obiadowe , których rodzice dokonują wpłaty przelewem , należy odebrać u intendentki na stołówce.
28 września 2020
Rodzice

Wpłata za posiłki od października dokonywana jest:

 1. U intendentki , w okienku na portierni (na zewnątrz szkoły), w godzinach lekcyjnych za cały miesiąc z góry, od 1-3 go dnia nowego miesiąca
 2. Na konto szkoły za cały miesiąc z góry od 1-5go dnia nowego miesiąca

 

WAŻNE:

Za prawidłowo dokonaną wpłatę uznaje się opłacenie należności określonej przez szkołę z podaniem wymaganych informacji w tytule przelewu:

imię i nazwisko dziecka /klasa, do której uczęszcza/miesiąc i rok za który dokonywana jest wpłata

 

Numer rachunku szkoły: 69 2030 0045 1110 0000 0193 2170

 

Za nieprawidłowo dokonaną wpłatę uważa się:

– wpłatę dokonaną nieterminowo

– pomniejszenie  kwoty lub jej zaokrąglenie

– błędne informacje w tytule przelewu

 

Odwołania posiłków należy dokonać telefonicznie pod numerem Tel. 76  7265610, wew. 38 ( u p. intendentki) najpóźniej do godz.8.00 danego dnia.

 – odpisy obiadowe będą uwzględnione i  pomniejszone o daną kwotę w następnym miesiącu (pod warunkiem, że państwo zgłosiliście wcześniej odpis)

 – rodzice, których dziecko miało odpisy zobowiązani są do sprawdzenia kwoty, jaką mają do zapłaty w 2 ostatnich dniach poprzedzających nowy miesiąc

 

Bloczki obiadowe, których rodzice dokonają wpłaty przelewem, należy odebrać na portierni,

u intendentki szkolnej 6 dnia nowego miesiąca  w godz. 10.00 – 13.30

 

Każda rezygnacja z korzystania z obiadów w kolejnym miesiącu, obowiązkowo musi być zgłoszona intendentce szkolnej do końca  m-ca, w którym dziecko je.

 

Konkretne kwoty do zapłaty za obiady  – strona internetowa szkoły  – świetlica- zakładka stołówka.

21 września 2020
Rodzice

Zebrania organizacyjne z rodzicami na nowy rok szkolny 2020/2021 odbędą się wg następującego harmonogramu:

Klasy 2 – 22.09 godz. 16.00

Klasy 3- 23.09 godz. 16.00

Klasy 4- 22.09 godz. 16.30

Klasy 5- 23.09 godz. 16.30

Klasy 6- 22.09 godz. 17.00

Klasy 7 – 23.09 godz. 17.00

Rodzice wchodzą do szkoły przez szatnię  pod wejściem głównym (od strony parkingu).

Rodzice wchodzą do szkoły w maseczkach po uprzednim zdezynfekowaniu rąk.

Dostępność

Office 365

Rekrutacja

logo-elemento

Stołówka

jadlospis-img

Uczestniczymy w programach:

Wielkość czcionki
Kontrast