Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pedagog

Godziny pracy pedagoga – Hanna Krawczyk

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego – Katarzyna Tuczyńska

Konsultacje dla rodziców.

Wychowywanie dzieci to wyzwanie, w którym oprócz satysfakcji towarzyszenia w rozwoju dziecka jest wiele chwil niepewności i niepokoju. Jeżeli towarzyszy Państwu poczucie, że pytań i niepokoju jest zbyt wiele, prawdopodobnie warto porozmawiać o tym z kimś, kto spojrzy na sprawy z innego punktu widzenia. W pierwszym rzędzie rozmówcami są w takich sytuacjach zaufane, bliskie osoby. Jeśli jednak taka rozmowa wydaje się niewystarczająca, pomocna może być konsultacja z pedagogiem szkolnym. Wychowanie to długotrwały proces, w którym obecne są zarówno sukcesy jak porażki. W wychowaniu bardzo istotna jest relacja pomiędzy matką, ojcem a dzieckiem. W konsultacji jest czas na rozmowę o konkretnych, zwracających uwagę rodziców,zachowaniach dzieci. Jednocześnie możliwe jest zobaczenie spraw w szerszym kontekście, co pomaga przetrzymać nieuniknione trudności, ale też ułatwia dostrzeganie nowych rozwiązań.

mgr Hanna Krawczyk – pedagog szkolny.

 

Jak pomóc dziecku odnaleźć się w szkolnej rzeczywistości

Konsultanci Telefonu Zaufania 116 111

Zasady antyhejtowe

Strona kampanii „Zły dotyk”

Rola rodziny – prezentacja

Skonfliktowani rodzice a problemy wychowawcze

Pomoc dzieciom w przekroczeniu progu klasy III i rozpoczęcie nauki w klasie IV

Dla rodziców – uzależnienia

Pedagog w szkole

Wychowanie i profilaktyka – rola pedagoga szkolnego

Zachowania samobójcze – środowiska szkolne

Uczestniczymy w programach: