sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-logo2
sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-godlo

Stołówka

W styczniu opłatę za obiady należy dokonać 18 i 19.01.2020 (poniedziałek, wtorek)

Koszt obiadów – styczeń:  10 x 3,80 zł = 38 zł.

Opłata za obiady możliwa jest wyłącznie przelewem wg. poniżej podanej instrukcji:

Prosimy nie wprowadzać zlecenia stałego w opłatach za obiady, ponieważ kwota zmienia się każdego miesiąca. Ponadto, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną  kraju, nie możemy przewidzieć jak przebiegać będzie nauka stacjonarna uczniów w kolejnych miesiącach.

 

OPŁATA ZA POSIŁKI

 1. Opłaty za obiady w szkole należy dokonać przelewem  od 1 do 5 dnia każdego miesiąca
  Wpłaty należy przelać na rachunek
  nr 69 2030 0045 1110 0000 0193 2170

 Tytuł przelewu np:          

Jan Kowalski /  7 k  / styczeń 2021           

imię nazwisko dziecka  / klasa /  miesiąc i rok za który dokonana jest wpłata,

 jeśli dziecko uczęszcza do świetlicy :  z dopiskiem bloczek świetlica

 1. Proszę o dokonywanie dokładnych wpłat kwot bez zaokrągleń w terminie do 5 każdego miesiąca
 2. Proszę pamiętać aby przed dokonaniem przelewu ustalić wysokość odpisu za obiady z intendentką telefonicznie nr telefonu (76) 726 56 10 wew.38  
 3. Wysokość kwoty do zapłaty za obiady (bez odpisów) można sprawdzić na stronie internetowej szkoły/zakładka stołówka
 4. Każdą rezygnację z obiadów należy obowiązkowo zgłaszać intendentce telefonicznie pod nr telefonu 76 7265610 wew.38  najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia
 5. Bloczki obiadowe należy odebrać u intendentki na stołówce.

 Jadłospis

 

Poniedziałek

25.01.2021

 

 

I danie:  zupa szczawiowa na częściach z kurczaka (seler,mleko, jaja)

 

II danie: ryż (gluten) z jabłkami zapiekany i sosem waniliowym (mleko)

kompot, woda niegazowana

 

 

Wtorek

26.01.2021

 

 

I danie: zupa dyniowa (gluten, mleko) na częściach z kurczaka

 

 

II danie: kotlet mielony (gluten, jaja) ziemniaki (mleko), surówka z buraczków z oliwą z winogrona

kompot, woda niegazowana

 

Środa

27.01.2021

 

I danie: zupa jarzynowa(seler) z zieleniną – rosołowa na kurczaku

 

II danie:  kopytka ( gluten, jaja),  z gulaszem z indyka, marchewka junior z masełkiem

kompot, woda niegazowana

 

Czwartek

28.01.2021

 

I danie:  zupa krupnik z kaszy pęczak  (gluten, seler) na żeberkach

 

II danie: kotlet schabowy z pieca (gluten, seler, jaja) ziemniaki (mleko), surówka z białej kapusty z oliwą z pestek winogron

kompot, woda niegazowana

 

Piątek

29.01.2021

 

 

I danie: zupa gerbury z żółtym serem (seler, gluten) 

 

       II danie: ryba dorsz w bułce tartej ( jaja, gluten, ryba) ziemniaki (mleko), sałatka z marchewki, ogórka kiszonego z oliwą

kompot, woda niegazowana

 

 

 

Informujemy Państwa, że  wydawanie obiadów odbywa się wg ustalonego porządku:

Kl. I-III – lekcja 4 i 5

Kl. IV i V – po 4 lekcji (11.15 – 11.35)

Kl. VI – po 5 lekcji (12.20 – 12.40)

Kl. VII – po 6 lekcji (13.25 -13.45)

NUMERY ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH

W związku w wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO RADY UE NR 1169/2011 z dnia25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG dyrektywy Rady 90/496/EWG, Dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004

1 – Zboża zawierające gluten

2 – Skorupiaki i produkty pochodne

3 – Jaja i produkty pochodne

4 – Ryby i produkty pochodne

5 – Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne

6 – Soja i produkty pochodne

7 – Mleko i produkty pochodne

8 – Orzechy

9 – Seler i produkty pochodne

10 – Gorczyca i produkty pochodne

11 – Nasiona sezamu i produkty pochodne

12 – Dwutlenek siarki

13 – Łubin i produkty pochodne

14 – Mięczaki i produkty pochodne

 

REGULAMIN STOŁÓWKI

Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie

 

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów i nauczycieli szkoły.
 2. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne zgodnie z zaleceniami
  w czasie epidemii.
 1. Pomieszczenie stołówki może być wykorzystywane do innych celów wynikających 
  z organizacji pracy szkoły z pominięciem czasu wydawania posiłków.
 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie i pracownicy pedagogiczni po wcześniejszym wniesieniu opłaty za dany miesiąc.
 3. Posiłki wydawane są w godzinach od 10:30 do 13:45
 4. Na lekcji 4 i 5 z obiadów korzystają uczniowie klas I-III
 5. Przerwa obiadowa dla uczniów klas IV, V od 11.15 do 11.35 (po 4 lekcji).
 6. Przerwa obiadowa dla uczniów klas VI od 12.20 do 12.40 (po 5 lekcji).
 7. Przerwa obiadowa dla uczniów klas VII od 13.25-13.45 (po 6 lekcji)
 8. Na lekcji 5 i 6 z obiadów korzystają wychowankowie świetlicy szkolnej.
 9. Codzienny posiłek składa się z jednego dania.
 10. Przed wejściem do stołówki uczeń zobligowany jest umyś ręce, zdezynfekować.
 11. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 12. Posiłki podawane będą uczniom do stolików.
 13. Po spożyciu obiadu brudne naczynia oraz sztućce należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 14. Każda osoba przebywająca w stołówce za szkody spowodowane umyślnie odpowiada materialne.
 15. Niestosowne zachowanie i utrudnianie  innym uczniom spożywania posiłku, jest  podstawą do wyproszenia ucznia ze stołówki szkolnej.
 16. Za rażące naruszanie regulaminu każda osoba może być pozbawiona prawa do wykupienia posiłków w stołówce szkolnej w kolejnym miesiącu.
 17. Na obiad uczniowie zgłaszają się z aktualnym bloczkiem obiadowym, bez wierzchniego okrycia, plecaki pozostawiają pod klasą lub po skończonych lekcjach
  w wyznaczonym miejscu przed stołówką szkolną.
 18. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom, które nie spożywają posiłków.
 19. Po każdej grupie, która spożyła posiłek, stoliki będą dezynfekowane.
 20. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u Intendentki w pierwsze trzy dni robocze nowego miesiąca.
 21. Odpis poniesionych kosztów za obiad może nastąpić z powodu usprawiedliwionej nieobecności.
 22. Nieobecność musi być zgłoszona u Intendentki szkolnej osobiście lub telefonicznie dzień wcześniej lub najpóźniej do godz. 8:30 danego dnia.
 23. Informacje o wycieczkach i wyjściach szkolnych musi być zgłoszona przez wychowawcę klasy minimum 3 dni wcześniej.
 24. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
 25. W miesiącach: grudzień i czerwiec odpisy za obiady nie są realizowane.
 26. Osobą upoważnioną do egzekwowania regulaminu jest kierownik świetlicy.

Powyższy regulamin obowiązuje od 01.09.2020r. na czas trwania pandemii COVID-19

Dostępność

Rekrutacja

logo-elemento

Stołówka

jadlospis-img

Uczestniczymy w programach:

Wielkość czcionki
Kontrast