sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-logo2
sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-godlo

Stołówka

 

 

Opłaty za obiady

Opłaty za obiady w szkole należy dokonać przelewem od 1 do 4 dnia bieżącego miesiąca Wpłaty należy przelać na rachunek : nr 69 2030 0045 1110 0000 0193 2170

Tytuł przelewu np:

Jan Kowalski / 7 k / styczeń 2021

imię nazwisko dziecka / klasa / miesiąc i rok za który dokonana jest wpłata,

jeśli dziecko uczęszcza do świetlicy : z dopiskiem bloczek świetlica

1. Proszę o dokonywanie dokładnych wpłat kwot, bez zaokrągleń w terminie do 4 dnia bieżącego miesiąca.

2. Każdą rezygnację z obiadów należy obowiązkowo zgłaszać intendentce wyłącznie telefonicznie pod nr telefonu 76 7265610 wew.38 najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia

3. Odpisy obiadowe za niewykorzystane obiady ( wcześniej zgłoszone przez Państwo u intendentki ) w bieżącym miesiącu będą zwracane przelewem na Państwa konto.

4. Konkretne kwoty za obiady za nowy miesiąc podawane będą na głównej stronie szkoły w zakładce stołówka

5. Bloczki obiadowe należy odebrać u intendentki na stołówce.

6. Prosimy o obowiązkowe przestrzeganie wyznaczonego terminu wpłat.

Prosimy nie wprowadzać zlecenia stałego w opłatach za obiady, ponieważ kwota zmienia się każdego miesiąca. Ponadto, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną kraju, nie możemy przewidzieć jak przebiegać będzie nauka stacjonarna uczniów w kolejnych miesiącach.

 

 

 Jadłospis

 

Poniedziałek

21.06.2021

 

 

I danie:  zupa szczawiowa z jajem (seler, jaja, mleko) 

 

II danie: łazanki (gluten, jaja) z serem i sosem truskawkowy (mleko)

kompot, woda niegazowana

 

Wtorek

22.06.2021

 

 

I danie: zupa ogórkowa na ćwiartkach z kurczaka (seler, mleko)

 

II danie: kotlet pożarski (gluten, jaja),ziemniaki (mleko) sałatka z pomidorów (mleko)

kompot, woda niegazowana

 

Środa

23.06.2021

 

I danie: zupa z fasolki szparagowej (seler) z zieleniną

 

II danie: kopytka (gluten, jaja) z sosem pieczarkowym (gluten)

kompot, woda niegazowana

 

Czwartek

24.06.2021

 

I danie:   zupa gerbury z żółtym serem (seler) na porcjach rosołowych

 

II danie: ryba w bułce tartej (gluten, jaja, ryba), ziemniaki (mleko),  surówka z kiszonej kapusty z oliwą (mleko)

kompot, woda niegazowana

 

Piątek

 

 

 

ZDROWYCH BEZPIECZNYCH WAKACJI

ŻYCZA PANIE Z KUCHNI

 

      

 

 

 

Informujemy Państwa, że  wydawanie obiadów odbywa się wg ustalonego porządku:

Kl. I-III – lekcja 4 i 5

Kl. IV i V – po 4 lekcji (11.15 – 11.35)

Kl. VI – po 5 lekcji (12.20 – 12.40)

Kl. VII – po 6 lekcji (13.25 -13.45)

NUMERY ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH

W związku w wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO RADY UE NR 1169/2011 z dnia25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG dyrektywy Rady 90/496/EWG, Dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004

1 – Zboża zawierające gluten

2 – Skorupiaki i produkty pochodne

3 – Jaja i produkty pochodne

4 – Ryby i produkty pochodne

5 – Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne

6 – Soja i produkty pochodne

7 – Mleko i produkty pochodne

8 – Orzechy

9 – Seler i produkty pochodne

10 – Gorczyca i produkty pochodne

11 – Nasiona sezamu i produkty pochodne

12 – Dwutlenek siarki

13 – Łubin i produkty pochodne

14 – Mięczaki i produkty pochodne

 

REGULAMIN STOŁÓWKI 

Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie 

 

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów i nauczycieli szkoły.
 2. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne zgodnie z zaleceniami
  w czasie epidemii (zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ)
 3. Pomieszczenie stołówki może być wykorzystywane do innych celów wynikających 
  z organizacji pracy szkoły z pominięciem czasu wydawania posiłków. 
 4. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie i pracownicy pedagogiczni po wcześniejszym wniesieniu opłaty za dany miesiąc.
 5. Posiłki wydawane są w godzinach od 10:30 do 13:45(w czasie nauki stacjonarnej klas I-VII)
 6. Na lekcji 4 i 5 z obiadów korzystają uczniowie klas I-III
 7. Przerwa obiadowa dla uczniów klas  IV, V od 11.15 do 11.35 (po 4 lekcji).
 8. Przerwa obiadowa dla uczniów klas VI od 12.20 do 12.40 (po 5 lekcji).
 9. Przerwa obiadowa dla uczniów klas VII od 13.25-13.45 (po 6 lekcji)
 10. Na lekcji 5 i 6 z obiadów korzystają wychowankowie świetlicy szkolnej.
 11. Codzienny posiłek składa się z dwóch dań.
 12. Przed wejściem do stołówki uczeń zobligowany jest umyć ręce, zdezynfekować.
 13. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania:
 14. Po spożyciu obiadu brudne naczynia oraz sztućce należy odnieść
  w wyznaczone miejsce.
 15. Każda osoba przebywająca w stołówce za szkody spowodowane umyślnie odpowiada materialne.
 16. Niestosowne zachowanie i utrudnianie  innym uczniom spożywania posiłku, jest podstawą do wyproszenia ucznia ze stołówki szkolnej.
 17. Za rażące naruszanie regulaminu każda osoba może być pozbawiona prawa do wykupienia posiłków w stołówce szkolnej w kolejnym miesiącu.
 18. Na obiad uczniowie zgłaszają się z aktualnym bloczkiem obiadowym, bez wierzchniego okrycia, plecaki pozostawiają pod klasą lub po skończonych lekcjach
  w wyznaczonym miejscu przed stołówką szkolną. 
 19. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom, które nie spożywają posiłków.
 20. Po każdej grupie, która spożyła posiłek, stoliki są dezynfekowane.
 21. Odpłatność za obiady należy dokonać przelewem na konto szkoły:
  69 2030 0045 1110 0000 0193 2170 od 1 do 4 dnia nowego miesiąca. 
  Za prawidłowo dokonaną wpłatę uznaje się opłacenie należności określonej przez szkołę z podaniem wymaganych informacji w tytule przelewu: 
  – imię i nazwisko dziecka/klasa, do której uczęszcza/miesiąc i rok, za który dokonana jest wpłata. 
  Za nieprawidłowo dokonaną wpłatę uważa się
  – wpłatę dokonaną nieterminowo 
  – pomniejszenie kwoty lub jej zaokrąglenie 
  – błędne informacje w tytule przelewu 
    
 22. Odpis poniesionych kosztów za obiad może nastąpić z powodu usprawiedliwionej nieobecności.
 23. Nieobecność musi być zgłoszona u Intendentki szkolnej osobiście lub telefonicznie dzień wcześniej lub najpóźniej do godz. 8:00 danego dnia.
 24. Informacje o wycieczkach i wyjściach szkolnych musi być zgłoszona przez wychowawcę klasy minimum 3 dni wcześniej.
 25. Odpisy obiadowe za niewykorzystane obiady ( wcześniej zgłoszone przez Państwo u intendentki ) w bieżącym miesiącu będą zwracane przelewem na Państwa konto.
 26. W miesiącach: grudzień i czerwiec odpisy za obiady nie są realizowane.
 27. Osobą upoważnioną do egzekwowania regulaminu jest kierownik świetlicy.

 

 

Powyższy regulamin obowiązuje od 01.02.2021r. na czas trwania pandemii COVID-19 

 

 

Dostępność

Rekrutacja

Office 365

Rekrutacja

logo-elemento

Stołówka

jadlospis-img

Uczestniczymy w programach:

Wielkość czcionki
Kontrast