sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-logo2
sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-godlo

Stołówka

Uwaga!

Pieniądze za obiady szkolne za grudzień 2018r. – będą pobierane w dniach:

03.12.2018r. (poniedziałek) od godz. 8.00-13.00

04.12.2018r. (wtorek) od godz. 7.00-13.00

05.12.2018r. (środa) od godz. 9.30-16.00

Odpłatność wynosi: 15 obiadów x 3,80 zł = 57,00 zł

Proszę o terminowe wpłaty ze względu na krótki miesiąc obiadowy.

Pieniążki będą pobierane w okienku przy głównym wejściu do szkoły.

Proszę o wyliczone kwoty.

 

 Jadłospis

 

Poniedziałek

17.12.2018

 

 

I danie:  zupa żurek z jajem, śmietanką

9,7,3

II danie: makaron ze szpinakiem, serem

woda niegazowana,

1

Wtorek

18.12.2018

 

 

I danie: zupa pieczarkowa ze śmietanką 

 

9,7

II danie: kotlet z fileta kurczaka panierowany, ziemniaki, sałata lodowa ze śmietaną

woda niegazowana, kompot

1,3,7

Środa

19.12.2018

 

I danie: zupa kalafiorowa ze śmietanką

9,7

II danie: gulasz wp z kaszą
kus-kus, ogórek kwaszony

woda niegazowana, kompot

1

Czwartek

20.12.2018

I danie: zupa krupnik z kaszy jęczmiennej – rosołowy z zieleniną

9,1

II danie: łazanki z kapustą i kiełbaską

woda niegazowana, kompot

1

Piątek

21.12.2018

 

I danie: zupa fasolowa – rosołowa

9

       II danie: potrawka z kurczaka z ryżem

woda niegazowana, kompot

owoc

1

 

Przerwa obiadowa

godzina 11.35 (po 4 lekcji) klasy IV i I-III

godzina 12.40 (po 5 lekcji) klasy V – VI  i I-III (mające zajęcia dodatkowe)

 

NUMERY ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH

W związku w wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO RADY UE NR 1169/2011 z dnia25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG dyrektywy Rady 90/496/EWG, Dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004

1 – Zboża zawierające gluten

2 – Skorupiaki i produkty pochodne

3 – Jaja i produkty pochodne

4 – Ryby i produkty pochodne

5 – Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne

6 – Soja i produkty pochodne

7 – Mleko i produkty pochodne

8 – Orzechy

9 – Seler i produkty pochodne

10 – Gorczyca i produkty pochodne

11 – Nasiona sezamu i produkty pochodne

12 – Dwutlenek siarki

13 – Łubin i produkty pochodne

14 – Mięczaki i produkty pochodne

 

REGULAMIN STOŁÓWKI – Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie

1)    Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów oraz pracowników szkoły.

W wyznaczonych miesiącach w stołówce szkolnej spożywane jest mleko.

2)    Pomieszczenie stołówki może być wykorzystywane do innych celów wynikających  z organizacji pracy szkoły z pominięciem czasu wydawania posiłków.

3)    Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie i pracownicy pedagogiczni po wcześniejszym wniesieniu opłaty za dany miesiąc.

4)    Posiłki wydawane są w godzinach od 11:30 do 13:15

a)    Przerwa obiadowa dla uczniów klas I-III, IV od 11.30 do 11.45 (po 4 lekcji).

b)    Przerwa obiadowa dla uczniów klas V, VI od 12.30 do 12.45 (po 5 lekcji).

c)    Na lekcji 5 i 6 z obiadów korzystają wychowankowie świetlicy szkolnej.

5)    Codzienny posiłek składa się  z dwóch dań, co uwzględnione jest w tygodniowym jadłospisie.

6)    Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

7)    Obiad odbierany jest osobiście.

a)    Po spożyciu obiadu brudne naczynia oraz sztućce należy odnieść w wyznaczone miejsce.

b)    Każda osoba przebywająca w stołówce za szkody spowodowane umyślnie odpowiada materialne.

8)    Niestosowne zachowanie i utrudnianie  innym uczniom spożywania posiłku, jest  podstawą do wyproszenia ucznia ze stołówki szkolnej.

a)    Za rażące naruszanie regulaminu każda osoba może być pozbawiona prawa do wykupienia posiłków w stołówce szkolnej w kolejnym miesiącu.

9)    Na obiad uczniowie zgłaszają się z aktualnym bloczkiem obiadowym, bez wierzchniego okrycia, plecaki pozostawiają pod klasą lub po skończonych lekcjach w wyznaczonym miejscu przed stołówką szkolną.

10) Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom, które nie spożywają posiłków.

11)  Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u Intendentki w pierwsze dwa dni robocze nowego miesiąca.

12)  Odpis poniesionych kosztów za obiad może nastąpić z powodu usprawiedliwionej nieobecności.

a)    Nieobecność musi być zgłoszona u Intendentki szkolnej osobiście lub telefonicznie dzień wcześniej lub najpóźniej do godz. 8:30 danego dnia.

b)    Informacje o wycieczkach i wyjściach szkolnych musi być zgłoszona przez wychowawcę klasy minimum 3 dni wcześniej.

13)  Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

a)    W miesiącach: grudzień i czerwiec odpisy za obiady nie są realizowane.

14)  Osobą upoważnioną do egzekwowania regulaminu jest kierownik świetlicy.

15)  Powyższy regulamin obowiązuje od 07.01.2014 r.

 

 

 

Działania patriotyczne

Stołówka

jadlospis-img

Kalendarz

Nadchodzące

Działania Samorządu Uczniowskiego

  • 17.12. - Kiermasz Bożonarodzeniowy

Uczestniczymy w programach: