Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Stołówka

 

___________________________________________

Opłaty za obiady

Opłaty za obiady w szkole należy dokonać przelewem od 1 do 3 dnia bieżącego miesiąca (dotyczy dni roboczych). Wpłaty należy przelać na rachunek : nr 69 2030 0045 1110 0000 0193 2170

Tytuł przelewu np:

Jan Kowalski / 1a / wrzesień 2022

imię nazwisko dziecka / klasa / miesiąc i rok za który dokonana jest wpłata,

1. Proszę o dokonywanie dokładnych wpłat kwot, bez zaokrągleń w terminie do 3 dnia bieżącego miesiąca.

2. Każdą rezygnację z obiadów należy obowiązkowo zgłosić u Intendentki szkolnej (p. Justyna Okwieka) poprzez e-dziennik dzień wcześniej lub najpóźniej do godz. 8:00 danego dnia. 

3.Odpisy obiadowe za niewykorzystane obiady ( wcześniej zgłoszone przez Państwo u intendentki ) będą brane pod uwagę w kolejnej opłacie za obiady, czyli w następnym miesiącu. O pomniejszonej kwocie będziecie Państwo informowani przez intendentkę na e-dzienniku ostatniego dnia miesiąca.

W miesiącu grudniu i czerwcu odpisy za obiady nie są realizowane.

4. Bloczki obiadowe za nowy miesiąc będą przekazywane uczniom klas I-VIII, korzystającym z posiłków obiadowych przez wychowawcę klasy w odpowiednim terminie.
Bloczki nie obowiązują wychowanków świetlicy.

5. Konkretne kwoty za obiady za nowy miesiąc podawane będą na głównej stronie szkoły oraz w zakładce stołówka.

6. Prosimy o obowiązkowe przestrzeganie wyznaczonego terminu wpłat.

Prosimy nie wprowadzać zlecenia stałego w opłatach za obiady, ponieważ kwota zmienia się każdego miesiąca.

 Jadłospis

Poniedziałek

27.05.2024

 

I DANIE

 ZUPA(seler)  KURCZAKOWA Z RYŻEM  250g/300g

II DANIE

ŁAZANKI (pszenica, jajko) Z TWAROGIEM PÓŁTŁUSTYM (mleko) 250g

I MUSEM TRUSKAWKOWYM 100g 

KOMPOT BRZOSKWINIOWY 200g               WODA N/G 200g

Wtorek

28.05.2024

 

I DANIE 

ZUPA(seler) SZCZAWIOWA Z JAJKIEM I JOGURTEM GRECKIM (jajo,mleko) 250g/300g

 

II DANIE

KOTLET POŻARSKI DROBIOWY Z PIECA 100g (przenica,jaja)

ZIEMNIAKI PUREE 200g (mleko)

MIZERIA ZE ŚMIETANĄ (mleko)100g/120g

KOMPOT AGRESTOWY 200g           WODA N/G 200g

Środa

29.05.2024

 

I DANIE 

ZUPA(seler) KRUPNIK Z KASZY JĘCZMIENNEJ 250g/300g   

II DANIE

KOPYTKA (pszenica,jajko)   200g   

GULASZ (pszenica)  Z SZYNKI WIEPRZOWEJ 100g

MARCHEWKA JUNIORKA 100g/120g

KOMPOT OWOCOWY 200g                     WODA N/G 200g

Czwartek

30.05.2024

 

I DANIE 

 

II DANIE

BOŻE CIAŁO

Piątek

31.05.2024

I DANIE 

 

II DANIE

 

DZIEŃ WOLNY

NUMERY ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH

W związku w wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO RADY UE NR 1169/2011 z dnia25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG dyrektywy Rady 90/496/EWG, Dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004

1 – Zboża zawierające gluten

a) pszenica

b) żyto

c) owies

d) orkisz

2 – Skorupiaki i produkty pochodne

3 – Jaja i produkty pochodne

4 – Ryby i produkty pochodne

5 – Orzeszki ziemne i produkty pochodne

6 – Soja i produkty pochodne

7 – Mleko i produkty pochodne

8 – Orzechy

a) migdały,

b) o.laskowe

c) o.włoskie

d) o.nerkowca

e) o.pekan

f) o.brazylijskie

g) o.pistacjowe

h) o.makadamia

9 – Seler i produkty pochodne

10 – Gorczyca i produkty pochodne

11 – Nasiona sezamu i produkty pochodne

12 – Dwutlenek siarki i siarczany

13 – Łubin i produkty pochodne

14 – Mięczaki i produkty pochodne

 

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI 

Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie 

 

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów i nauczycieli szkoły.
 2. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne zgodnie z zaleceniami
  w czasie epidemii (zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ)
 3. Pomieszczenie stołówki może być wykorzystywane do innych celów wynikających 
  z organizacji pracy szkoły z pominięciem czasu wydawania posiłków. 
 4. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie i pracownicy pedagogiczni po wcześniejszym wniesieniu opłaty za dany miesiąc.
 5. Posiłki wydawane są w godzinach od 11:30 do 13:20(w czasie nauki stacjonarnej klas I-VIII)
 6. Przerwa obiadowa klas uczniów klas I-III(nie uczęszczających do świetlicy szkolnej) – po 4 i 5 lekcji
 7. Przerwa obiadowa dla uczniów klas VII, VIII od 11.30 do 11.50 (po 4 lekcji).
 8. Przerwa obiadowa dla uczniów klas IV, V, VI od 12.35 do 12.55 (po 5 lekcji).
 9. Na lekcji 5 i 6 z obiadów korzystają wychowankowie świetlicy szkolnej.
 10. Codzienny posiłek składa się z dwóch dań.
 11. Przed wejściem do stołówki uczeń zobligowany jest umyć ręce, zdezynfekować.
 12. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania:
 13. Po spożyciu obiadu brudne naczynia oraz sztućce należy odnieść
  w wyznaczone miejsce
 14. Każda osoba przebywająca w stołówce za szkody spowodowane umyślnie odpowiada materialnie
 15. Niestosowne zachowanie i utrudnianie  innym uczniom spożywania posiłku, jest podstawą do wyproszenia ucznia ze stołówki szkolnej.
 16. Za rażące naruszanie regulaminu każda osoba może być pozbawiona prawa do wykupienia posiłków w stołówce szkolnej w kolejnym miesiącu.
 17. Na obiad uczniowie zgłaszają się z aktualnym bloczkiem obiadowym, bez wierzchniego okrycia, plecaki pozostawiają pod klasą lub po skończonych lekcjach
  w wyznaczonym miejscu przed stołówką szkolną. 
 18. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom, które nie spożywają posiłków.
 19. Po każdej grupie, która spożyła posiłek, stoliki są dezynfekowane.
 20. Odpłatność za obiady należy dokonać przelewem na konto szkoły:
  69 2030 0045 1110 0000 0193 2170 od 1 do 3 dnia nowego miesiąca (dotyczy dni roboczych).
  Za prawidłowo dokonaną wpłatę uznaje się opłacenie należności określonej przez szkołę z podaniem wymaganych informacji w tytule przelewu: 
  – imię i nazwisko dziecka/klasa, do której uczęszcza/miesiąc i rok, za który dokonana jest wpłata. (Pełna instrukcja dokonania przelewu  oraz kwota za pełny miesiąc znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Stołówka”)
  Za nieprawidłowo dokonaną wpłatę uważa się
  – wpłatę dokonaną nieterminowo 
  – pomniejszenie kwoty lub jej zaokrąglenie 
  – błędne informacje w tytule przelewu 
    
 21. Odpis poniesionych kosztów za obiad może nastąpić z powodu usprawiedliwionej nieobecności.
 22. Nieobecność musi być zgłoszona u Intendentki szkolnej poprzez e-dziennik dzień wcześniej lub najpóźniej do godz. 8:00 danego dnia. Odpisy obiadowe z dwóch ostatnich dni danego miesiąca należy zgłaszać z wyprzedzeniem. W innym przypadku nie będą podlegały zwrotowi.
 23. Informacje o wycieczkach i wyjściach szkolnych musi być zgłoszona przez wychowawcę klasy minimum 3 dni wcześniej.
 24. Odpisy obiadowe za niewykorzystane obiady ( wcześniej zgłoszone przez Państwo u intendentki ) będą brane pod uwagę w kolejnej opłacie za obiady, czyli w następnym miesiącu. O pomniejszonej kwocie będziecie Państwo informowani przez intendentkę na e-dzienniku ostatniego dnia miesiąca.
 25. W miesiącu grudniu i czerwcu odpisy za obiady nie są realizowane.
 26. Osobą upoważnioną do egzekwowania regulaminu jest kierownik świetlicy.

 

 

Powyższy regulamin obowiązuje od 01.09.2022r.

 

 

 

Uczestniczymy w programach: