sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-logo2
sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-godlo

Stołówka

Opłaty za obiady

Opłaty za obiady w szkole (catering) wyłącznie klasy I-III  należy dokonać przelewem od 1 do 3 dnia bieżącego miesiąca Wpłaty należy przelać na rachunek : nr 69 2030 0045 1110 0000 0193 2170

Tytuł przelewu np:

Jan Kowalski / 1a / wrzesień 2021

imię nazwisko dziecka / klasa / miesiąc i rok za który dokonana jest wpłata,

1. Proszę o dokonywanie dokładnych wpłat kwot, bez zaokrągleń w terminie do 3 dnia bieżącego miesiąca.

2. Każdą rezygnację z obiadów należy obowiązkowo zgłaszać wychowawcy klasy dzień wcześniej lub w dniu nieobecności do godziny 8:15  

3. Odpisy obiadowe za niewykorzystane obiady ( wcześniej zgłoszone przez Państwo u wychowawcy ) w bieżącym miesiącu będą zwracane przelewem na Państwa konto.

4. Konkretne kwoty za obiady za nowy miesiąc podawane będą na głównej stronie szkoły w zakładce stołówka

5. Prosimy o obowiązkowe przestrzeganie wyznaczonego terminu wpłat.

Prosimy nie wprowadzać zlecenia stałego w opłatach za obiady, ponieważ kwota zmienia się każdego miesiąca. Ponadto, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną kraju, nie możemy przewidzieć jak przebiegać będzie nauka stacjonarna uczniów w kolejnych miesiącach.

 

 Jadłospis

Catering „Gościniec u Lusi”

 

Poniedziałek

18.10.2021

 

Kotleciki siekane z kurczaka (1a,3), ziemniaki, buraczki
czerwone z cebulką i jabłkiem.

 
   

Wtorek

19.10.2021

 

Makaron farfalle (3) z cukinią, fasolką szparagową, papryką,
w sosie pomidorowym .

 
   

Środa

20.10.2021

 

Kotlecik mielony z szynki wieprzowej (1a,3), kasza
gryczana, surówka z białej kapusty z marchewką i ogórkiem zielonym .

 
   

Czwartek

21.10.2021

 

Kotlet pożarski drobiowy (1a,3) ziemniaki puree (7)
z koperkiem, surówka z kapusty czerwonej z papryką

 
   

Piątek

22.10.2021

 

Paluszki rybne panierowane (1a,3,4) ryż biały,
marchewka w sosie śmietankowym (7).

 
   

Jadłospis może ulec zmianie

NUMERY ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH

W związku w wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO RADY UE NR 1169/2011 z dnia25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG dyrektywy Rady 90/496/EWG, Dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004

1 – Zboża zawierające gluten

a) pszenica

b) żyto

c) owies

d) orkisz

2 – Skorupiaki i produkty pochodne

3 – Jaja i produkty pochodne

4 – Ryby i produkty pochodne

5 – Orzeszki ziemne i produkty pochodne

6 – Soja i produkty pochodne

7 – Mleko i produkty pochodne

8 – Orzechy

a) migdały,

b) o.laskowe

c) o.włoskie

d) o.nerkowca

e) o.pekan

f) o.brazylijskie

g) o.pistacjowe

h) o.makadamia

9 – Seler i produkty pochodne

10 – Gorczyca i produkty pochodne

11 – Nasiona sezamu i produkty pochodne

12 – Dwutlenek siarki i siarczany

13 – Łubin i produkty pochodne

14 – Mięczaki i produkty pochodne

 

Gramatury potraw ujęte w jadłospis:
Kotlety – 100-110g
Klops – 100-110g
Gulasz – 150g
Mięso w sosie – 150g
Ryba – 80-100g
Ziemniaki – 180-200g
Ryż,kasza,makaron – 100-120g
Warzywa gotowane – 120-140g
Surówki – 80-100g
Racuchy – 200g
Pierogi – 200g
Naleśniki – 200g
Paluszki rybne – 100g
Kopytka – 200g
Mięso duszone bez panierki – 100-110g
Zapiekanka makaronowa z warzywami/mięsem – 200g
Risotto/kaszotto – 180-200g
Kluski śląskie – 200g
Placki ziemniaczane – 180-200g
spaghetti – 180-200g
Nuggetsy – 80-100g
Łazanki z kapustą – 200-220g
Sos do mięsa – 50g

 

REGULAMIN STOŁÓWKI 

Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie 

 

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów i nauczycieli szkoły.
 2. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne zgodnie z zaleceniami
  w czasie epidemii (zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ)
 3. Pomieszczenie stołówki może być wykorzystywane do innych celów wynikających 
  z organizacji pracy szkoły z pominięciem czasu wydawania posiłków. 
 4. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie i pracownicy pedagogiczni po wcześniejszym wniesieniu opłaty za dany miesiąc.
 5. Posiłki wydawane są w godzinach od 10:30 do 13:45(w czasie nauki stacjonarnej klas I-VII)
 6. Na lekcji 4 i 5 z obiadów korzystają uczniowie klas I-III
 7. Przerwa obiadowa dla uczniów klas  IV, V od 11.15 do 11.35 (po 4 lekcji).
 8. Przerwa obiadowa dla uczniów klas VI od 12.20 do 12.40 (po 5 lekcji).
 9. Przerwa obiadowa dla uczniów klas VII od 13.25-13.45 (po 6 lekcji)
 10. Na lekcji 5 i 6 z obiadów korzystają wychowankowie świetlicy szkolnej.
 11. Codzienny posiłek składa się z dwóch dań.
 12. Przed wejściem do stołówki uczeń zobligowany jest umyć ręce, zdezynfekować.
 13. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania:
 14. Po spożyciu obiadu brudne naczynia oraz sztućce należy odnieść
  w wyznaczone miejsce.
 15. Każda osoba przebywająca w stołówce za szkody spowodowane umyślnie odpowiada materialne.
 16. Niestosowne zachowanie i utrudnianie  innym uczniom spożywania posiłku, jest podstawą do wyproszenia ucznia ze stołówki szkolnej.
 17. Za rażące naruszanie regulaminu każda osoba może być pozbawiona prawa do wykupienia posiłków w stołówce szkolnej w kolejnym miesiącu.
 18. Na obiad uczniowie zgłaszają się z aktualnym bloczkiem obiadowym, bez wierzchniego okrycia, plecaki pozostawiają pod klasą lub po skończonych lekcjach
  w wyznaczonym miejscu przed stołówką szkolną. 
 19. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom, które nie spożywają posiłków.
 20. Po każdej grupie, która spożyła posiłek, stoliki są dezynfekowane.
 21. Odpłatność za obiady należy dokonać przelewem na konto szkoły:
  69 2030 0045 1110 0000 0193 2170 od 1 do 3 dnia nowego miesiąca. 
  Za prawidłowo dokonaną wpłatę uznaje się opłacenie należności określonej przez szkołę z podaniem wymaganych informacji w tytule przelewu: 
  – imię i nazwisko dziecka/klasa, do której uczęszcza/miesiąc i rok, za który dokonana jest wpłata. 
  Za nieprawidłowo dokonaną wpłatę uważa się
  – wpłatę dokonaną nieterminowo 
  – pomniejszenie kwoty lub jej zaokrąglenie 
  – błędne informacje w tytule przelewu 
    
 22. Odpis poniesionych kosztów za obiad może nastąpić z powodu usprawiedliwionej nieobecności.
 23. Nieobecność musi być zgłoszona u Intendentki szkolnej osobiście lub telefonicznie dzień wcześniej lub najpóźniej do godz. 8:00 danego dnia.
 24. Informacje o wycieczkach i wyjściach szkolnych musi być zgłoszona przez wychowawcę klasy minimum 3 dni wcześniej.
 25. Odpisy obiadowe za niewykorzystane obiady ( wcześniej zgłoszone przez Państwo u intendentki ) w bieżącym miesiącu będą zwracane przelewem na Państwa konto.
 26. W miesiącach: grudzień i czerwiec odpisy za obiady nie są realizowane.
 27. Osobą upoważnioną do egzekwowania regulaminu jest kierownik świetlicy.

 

 

Powyższy regulamin obowiązuje od 01.02.2021r. na czas trwania pandemii COVID-19 

 

 

Dostępność

Lekcje

Rekrutacja

Office 365

Rekrutacja

logo-elemento

Stołówka

jadlospis-img

Uczestniczymy w programach:

Wielkość czcionki
Kontrast